TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 1086/TB-UBND
2. Loại Văn bản: Thông báo
3. Trích yếu: Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với xã Nam Thanh về công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2016
4. Ngày ban hành: 30/12/2016
5. Ngày hiệu lực: 30/12/2016
6. Người ký: Nguyễn Thanh Hà
7. Cơ quan ban hành: UBND huyện Nam Trực
8. Lĩnh vực: Nông nghiệp &PTNT
(+) Xem trước khi in

9. Nội dung:

10. Nơi nhận 10.
11. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/1086TB-UBND.pdf
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (2)
Quyết định (214)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (289)
Giấy mời (1)
Thông báo (179)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (6)
Thông báo (75)
Kế hoạch (24)
Công văn (49)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (372)
Công văn (960)
Thông báo (167)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (49)
Kế hoạch (213)
Nghị quyết (45)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (127)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (237)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (170)
Nghị quyết (16)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhVăn bản mới cập nhậtLần xem 
01/BC-HĐND23/6/2017 Báo cáo của HĐND huyện Nam Trực Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 43
74-BC/HU20/6/2017 Báo cáo của Huyện uỷ Nam Trực kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 74
316-TB/HU21/6/2017 Thông báo của Ban Thường vụ huyện uỷ ngày 21/6/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm 109
135/TB-UBND23/6/2017 Thông báo của UBND huyện chức danh và danh sách công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 432
136/TB-UBND23/6/2017 Thông báo của UBND huyện Chương trình bồi dưỡng Đại biểu HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021 63
62/KH-UBND20/06/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017 34
92/CCGĐXD-TH20/06/2017 Công văn của Sở Xây dựng: Báo cáo thông tin về công trình đang thi công xây dựng 25
313/UBND-VP22/6/2017 Công văn của UBND huyện Nam Trực v/v quản lý phí và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa huyện và các xã, thị trấn 97
293/UBND-PLĐTBXH15/6/2017 Công văn của UBND huyện v/v phát động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2017 65
1354/QĐ-UBND16/06/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2016 sang năm 2017 68
503/UBND-VP316/06/2017 Công văn của UBND tỉnh: Chủ trương lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nghĩa An 40
438-CV/HU15/6/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v quản lý đối với Đảng viên, cán bộ đi công tác, học tập, tham quan, du lịch, chữa bệnh hay có nhu cầu về việc riêng ở nước ngoài 94
315-TB/HU20/6/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ-HĐND-UBND huyện về việc chấn chỉnh công tác tổ chức hội nghị 117
129/TB-UBND19/6/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với xã Nghĩa An, xã Nam Hùng về tình hình giải toả hành lang an toàn giao thông 66
96/TB-UBND16/06/2017 Thông báo của UBND tỉnh; Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định 35
04/HD-LĐTBXH09/06/2017 Hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh xã hội: Thực hiện hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 9
61/KH-UBND16/06/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ 7
1341/QĐ-UBND15/06/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể phục vụ việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB Dự án đầu tư: Xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định( đoạn nối từ TL 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong 46
94/UBND-VP714/06/2017 Công văn của UBND tỉnh: Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 12
1446/STNMT-ĐĐĐK13/06/2017 Công văn của Sở Tài Nguyên Môi trường: Chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp GCNQSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT 15
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm