TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 148/TB-UBND
2. Loại Văn bản: Thông báo
3. Trích yếu: Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Tân Thịnh về việc xây dựng lò đốt rác theo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới
4. Ngày ban hành: 02/8/2017
5. Ngày hiệu lực: 02/8/2017
6. Người ký: Nguyễn Văn Sinh
7. Cơ quan ban hành: UBND huyện Nam Trưc
8. Lĩnh vực: Tài nguyên MT
(+) Xem trước khi in

9. Nội dung:

10. Nơi nhận 10.
11. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/148tb.pdf
Nghị quyết (15)
Quyết định (3)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (11)
Kế hoạch (7)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (227)
Chỉ thị (13)
Công điện (12)
Công văn (341)
Giấy mời (1)
Thông báo (212)
Kế hoạch (135)
Báo cáo (25)
Khác (16)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (86)
Kế hoạch (30)
Công văn (56)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (34)
Quyết định (405)
Công văn (1083)
Thông báo (185)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (239)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (135)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (262)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (191)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhVăn bản mới cập nhậtLần xem 
630/UBND-TTr17/10/2017 Công văn của UBND huyện v/v báo cáo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 41
629/UBND-VP17/10/2017 Công văn của UBND huyện v/v cử người đại diện làm việc với UBND huyện liên quan đến kiến nghị của 23 đơn vị thuê đất tại cụm công nghiệp Đồng Côi giai đoạn I 24
09/QĐ-HĐND17/10/2017 Quyết định của HĐND huyện v/v thành lập đoàn giám sát công tác quản lý xây dựng cơ bản tại các xã Nam Tiến, Nam Thắng, Nam Hùng và Phòng Tài Chính Kế hoạch năm 2015, năm 206 và 9 tháng đầu năm 2017 35
10/QĐ-HĐND17/10/2017 Quyết định của HĐND huyện v/v thành lập đoàn giám sát công tác thi hành án dân sự tại xã Điền Xá, Nam Hồng, Chi Cục thi hành án dân sự huyện (01/01/2017 đến 31/8/2017) 30
14/GM-HĐND17/10/2017 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện Nhiệm kỳ 2016-2021 119
08/KL-UBND16/10/2017 Kết luận của UBND huyện Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất dai của UBND xã Nam Tiến, huyện Nam Trực 109
697/QĐ-UBND16/10/2017 Quyết định của UBND huyện v/v huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 054257 do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 28/06/2004 mang tên ông Nguyễn Văn Thép, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định 41
698/QĐ-UBND16/10/2017 Quyết định của UBND huyện v/v huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 925546 do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 23/10/2007 mang tên ông Vũ Thanh Hiền, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định 37
27/2017/TT-BLĐTBXH21/09/2017 Thông tư của Bộ Lao động Thương binh xã hội: quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp 25
91/2017/TT-BTC15/10/2017 Thông tư của Bộ Tài Chính: quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. 10
10271/VBHN-VPCP27/09/2017 Nghị định của Chính phủ: hợp nhất Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 6
10272/VBHN-VPCP27/09/2017 Nghị định của Chính phủ: hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính. 4
394/TB-UBND16/10/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động của Ban nông nghiệp xã Nam Hoa từ năm 2010 đến phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 34
11/KH-HĐND13/10/2017 Kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực Giám sát về công tác quản lý xây dựng cơ bản năm 2015, 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện 67
369-TB/HU13/10/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện ngày 12/10/2017 129
05/CĐ-UBND14/10/2017 Công điện khẩn của UBND huyện v/v triển khai khẩn các biện pháp ứng phó với cơn bão số 11 (bão Khanun) và mưa lũ 113
517-CV/HU12/10/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v phòng chống lũ lụt, bảo vệ đê điều 157
393/TB-UBND11/10/2017 Thông báo của UBND huyện v/v kéo dài thời gian thu hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2017 179
03/L-UBND12/10/2017 Lệnh của UBND huyện Báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng và Sông Đào 97
608/UBND-PNN&PTNT11/10/2017 Công văn của UBND huyện v/v tập trung khẩn trương chỉ đạo khắc phục do mưa lớn gây ra cuối vụ mùa 2017 126
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm