TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 25-KH/HU
2. Loại Văn bản: Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
3. Trích yếu: Kế hoạch của Huyện uỷ thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
4. Ngày ban hành: 30/3/2017
5. Ngày hiệu lực: 30/3/2017
6. Người ký: Lê Quang Huy
7. Cơ quan ban hành: Huyện uỷ Nam Trực
8. Lĩnh vực: Công tác đảng
(+) Xem trước khi in

9. Nội dung:

10. Nơi nhận 10.
11. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/Ke_hoach_25.pdf
Nghị quyết (14)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (10)
Kế hoạch (6)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (224)
Chỉ thị (13)
Công điện (11)
Công văn (328)
Giấy mời (1)
Thông báo (203)
Kế hoạch (134)
Báo cáo (24)
Khác (15)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (84)
Kế hoạch (30)
Công văn (54)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (33)
Quyết định (401)
Công văn (1065)
Thông báo (184)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (55)
Kế hoạch (233)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (133)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (252)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (182)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhVăn bản mới cập nhậtLần xem 
358-TB/HU08/9/2017 Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới 13
549/UBND-PNN&PTNT20/9/2017 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ Khoai tây vụ đông 2017 và các vụ tiếp theo 13
550/UBND-PNN&PTNT20/9/2017 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo tuyên truyền hỗ trợ lắp đặt hầm Biogas 8
56/KH-UBND20/9/2017 Kế hoạch của UBND huyện xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thuỷ lợi theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Nam Định năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Nam Trực 11
23/KH-BCĐVSATTP21/9/2017 Kế hoạch của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện: Triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 4
677/QĐ-UBND21/9/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2017 12
551/UBND-PNN&PTNT20/9/2017 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo vụ xuân 2018 và các vụ tiếp theo 4
373/TB-UBND19/09/2017 Thông báo của UBND huyện: v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở tại xã Nam Thái, huyện Nam Trực 50
2115/QĐ-UBND15/09/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái , huyện Nam Trực 32
1181/SGDDT-GDCN&TX15/09/2017 Công văn của Sở Giáo dục và đào tạo: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 11
93/KH-UBND 14/09/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định 1
26/2017/QĐ-UBND15/09/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải 8
374/TB-UBND19/9/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2017, đánh giá kết quả hoạt động tháng 8/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017 66
02/L-UBND18/9/2017 Lệnh của UBND huyện rút báo động lũ trên sông Hồng và sông Đào 28
10-TT/HU01/3/2017 Thông tri của Huyện uỷ v/v Lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Nam Trực lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 65
13-TT/HU19/8/2017 Thông tri của Huyện uỷ v/v Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện Nam Trực giai đoạn 2012-2017 25
372/TB-UBND18//9/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 300
371/TB-UBND18/9/2017 Thông báo của Kết luận UBND huyện tại buổi làm việc với Thị trấn Nam Giang, các cơ quan chức năng về việc làm chơ tạm phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp chợ Chùa thị trấn Nam Giang 104
544/UBND-VP18/9/2017 Công văn của UBND huyện chuẩn bị các nội dung phục vụ cưỡng chế hộ dân vi phạm đất đai 103
361-TB/HU18/9/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại hội nghị liên Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai mới phát sinh 84
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm