TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 79-BC/HU
2. Loại Văn bản: Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
3. Trích yếu: Báo cáo của Huyện uỷ kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) trên địa bàn huyện Nam Trực trong thời gian vừa qua
4. Ngày ban hành: 25/7/2017
5. Ngày hiệu lực: 25/7/2017
6. Người ký: Lê Quang Huy
7. Cơ quan ban hành: Huyện uỷ Nam Trực
8. Lĩnh vực: Công tác đảng
(+) Xem trước khi in

9. Nội dung:

10. Nơi nhận 10.
11. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/Bao_cao_so_7910-47-24.pdf
Nghị quyết (14)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (229)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (364)
Giấy mời (1)
Thông báo (224)
Kế hoạch (141)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (92)
Kế hoạch (30)
Công văn (59)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (415)
Công văn (1105)
Thông báo (189)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (243)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (12)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (138)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (275)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhVăn bản mới cập nhậtLần xem 
622/UBND-VP821/11/2017 công văn của UBND tỉnh: V/v tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018 và những năm tiếp theo 4
1580/SLĐTBXH-BTXH21/11/2017 công văn của Sở Lao động: V/v giám sát công tác rà soát, thu thập và cập nhật thông tin hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng 2
784/QĐ-UBND21/11/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ công an huyện Nam Trực năm 2018 19
770/KH-HĐNVQS21/11/2017 Kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tổ chức triển khai khám sức khỏe NVQS cho nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 22
412/TB-UBND20/11/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị triển khai sản xuất vụ xuân 2018, Phát động chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng đông xuân 2017-2018 27
682/UBND-VP08/11/2017 Công văn của UBND huyện v/v chuẩn bị báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND huyện 34
11/QĐ-HĐND22/11/2017 Quyết định của HĐND huyện Triệu tập kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 68
08/2017/TT-BNV27/10/2017 Thông tư của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 16
102/2017/TT-BTC01/11/2017 Thông tư của Bộ tài chính: hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino. 3
46/2017/TT-BTNMT01/11/2017 Thông tư của Bộ tài nguyên môi trường: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 2
06/VBHN-BQP28/10/2017 Hợp nhất Quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 5
545-CV/HU20/11/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/HU của Thường vụ Huyện uỷ 36
415-TB/HU17/11/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ - HĐND UBND huyện ngày 17/11/2017 87
184/TB-UBND16/11/2017 Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Phùng Hoan- PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về thực hiện dự án nước sạch liên xã Trung Đông, huyện Trực Ninh và xã Nam Thanh, huyện Nam Trực 24
621/UBND-VP817/11/2017 Công văn của UBND tỉnh: V/v phân bổ chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc năm 2017 84
02/HD-UBND25/11/2017 Hướng dẫn của UBND huyện Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017 Phát động phong trào thi đua năm 2018 32
721/UBND-VP20/11/2017 Công văn của UBND huyện v/v đôn đốc nộp tiền thuê đất tại cụm công nghiệp Đồng Côi giai đoạn 1 (lần 2) 14
722/UBND-PTNMT20/11/2017 Công văn của UBND huyện v/v thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện 12
107/KH-UBND15/11/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện phong trào thi đua " Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 19
32/2017/QĐ-UBND14/11/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Bãi bỏ quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định 16
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm