TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 315-QĐ/HU
2. Loại Văn bản: Quyết định
3. Trích yếu: Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới
4. Ngày ban hành: 27/2/2018
5. Ngày hiệu lực: 27/2/2018
6. Người ký: Triệu Đức Hạnh
7. Cơ quan ban hành: Huyện uỷ Nam Trực
8. Lĩnh vực: Văn hoá-Thông tin
(+) Xem trước khi in

9. Nội dung:

10. Nơi nhận 10.
11. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/QD_315_kien_.pdf
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (5)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (15)
Kế hoạch (10)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (2)
Quyết định (239)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (414)
Giấy mời (1)
Thông báo (248)
Kế hoạch (154)
Báo cáo (26)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (39)
Chỉ thị (6)
Thông báo (104)
Kế hoạch (31)
Công văn (68)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (9)
Kết luận (4)
Chỉ thị (41)
Quyết định (447)
Công văn (1205)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (270)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (146)
Công văn (84)
Thông báo (11)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (214)
Nghị quyết (22)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhVăn bản mới cập nhậtLần xem 
01/TB-BCĐ22/3/2018 Thông báo của Ban vận động hiến máu nhân đạo tình nguyện địa điểm và thời gian hiến máu tình nguyện huyện Nam Trực năm 2018 47
408/GPTC-SGTVT15/03/2018 Giấy phép thi công của Sở Giao thông vận tải về Công trình: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè hai bên đường TL490C (đường 55 cũ đoạn trước Huyện ủy - UBND huyện Nam Trực đến số nhà 31 và 42 quán Chiền, xã Nam Dương, huyện Nam Trực 32
339/SLĐTB&XH-VLATLĐ14/03/2018 Công văn của Sở lao động Thương binh và xã hội: V/v giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu nước ngoài 22
301/SNV-CCVTLT14/03/2018 Công văn của Sở Nội vụ: Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với CBCCVC làm công tác lưu trữ 35
36/HĐND-VHXH14/03/2018 Công văn của Hội đồng nhân dân tỉnh: V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn các huyện, TP giai đoạn 2015-2017 17
2310/VPCP-NC13/03/2018 Công văn của Văn phòng Chính phủ: V/v kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về phòng cháy, chữa cháy 2
31/CV-NCT09/02/2018 Công văn của Hội người cao tuổi tỉnh: V/v tổ chức Hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu sản xuất - kinh doanh giỏi 0
218/TB-UBND21/3/2018 Thông báo của UBND huyện công bố công khai điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Trực (Chỉ tiêu đất cụm công nghiệp) 30
115/UBND-PNN&PTNT20/3/2018 Công văn của UBND huyện v/v tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh của các HTX SXKD - DVNN năm 2017 gắn với đánh giá xếp loại HTX NN theo thông tư số 09/207/TT-BNNPTNT 14
296/QĐ-UBND20/3/2018 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập đoàn liên ngành kiểm tra kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn huyện 12
06/TB-TTHĐND20/3/2018 Thông báo Lịch Giám sát của HĐND huyện 76
01/QĐ-HĐND26/3/2018 Quyết định của HĐND huyện v/v thành lập đoàn giám sát việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp xã theo Nghị quyết HĐND huyện năm 2018 46
216/TB-UBND20/3/2018 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với ngành chức năng, UBND 4 xã, thị trấn dọc tuyến đường Vàng liên quan đến dự án sửa chữa, duy tu đường Vàng 56
06/TB-HĐTDGV19/3/2018 Thông báo Kết quả tổng hợp điểm xét tuyển và dự kiến trúng tuyển của người dự tuyển làm giáo viên Thể dục Tiểu học huyện Nam Trực năm học 2017-2018 103
33/HĐND14/03/2018 Công văn của HĐND huyện: V/v chấp thuận điều chỉnh nội bộ đất Cụm công nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Nam Định 66
559/QĐ-UBND15/3/2018 Quyết định của UBND tỉnh: V/v điều chỉnh, bổ xung, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung hạ áp sau các trạm biến áp 110 kV 22
184/UBND-VP515/03/2018 Công văn của UBND tỉnh: V/v thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 22
24/KH-UBND16/3/2018 Kế hoạch của UBND huyện Phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2018 27
06/CT-UBND14/03/2018 Chỉ thị của UBND tỉnh: v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định 16
30/KH-UBND12/03/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm