TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 717/SLĐTBXH-DN
2. Loại Văn bản: Chính sách Xã hội
3. Trích yếu: Công văn của Sở Lao động TB&XH v/v thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn người khuyết tật
4. Ngày ban hành: 30/5/2016
5. Ngày hiệu lực: 30/5/2016
6. Người ký: Lưu Văn Tuyển
7. Cơ quan ban hành: Lao động TB&XH
8. Lĩnh vực: Chính sách mới
(+) Xem trước khi in

9. Nội dung:

10. Nơi nhận 10.
11. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/17710-34-17.pdf
Nghị quyết (14)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (230)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (374)
Giấy mời (1)
Thông báo (230)
Kế hoạch (142)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (18)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (93)
Kế hoạch (31)
Công văn (60)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (419)
Công văn (1115)
Thông báo (189)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (245)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (1)
Chỉ thị (31)
Quyết định (139)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (275)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhVăn bản mới cập nhậtLần xem 
423/TB-UBND7/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 19
3909/QĐ-UBND8/12/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Nhiệm kỳ 2016-2016 40
13-NQ/HU12/12/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá gắn với xây dựng thôn (xóm) nông thôn mới (Khu dân cư văn hoá nông thôn mới) 14
114/KH-UBND04/12/2017 Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Xuân năm 2018 5
52782/QĐ-UBND05/12/2017 Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự án giai đoạn 1 dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 13
1621/LĐTBXH-VLATLĐ01/12/2017 Công văn của Sở Lao động thương binh xã hội về việc tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài 20
04/UBND-VP1104/12/2017 Công văn của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch KSTTHC năm 2018 và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2017 9
113/KH-UBND04/12/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ 4
12-NQ/HU07/12/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 30
559-CV/HU07/12/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới trong năm 2017 28
421-TB/HU07/12/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông 26
102-QĐ/TW15/11/2017 Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm 55
425/TB-UBND8/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học 2017-2018 260
67/KH-UBND8/12/2017 Kế hoạch của UBND huyện thực hiện công tác cải cách hành chính huyện Nam Trực năm 2018 34
759/UBND-VP8/12/2017 Công văn của UBND huyện v/v xử lý tình trạng bán hàng trên mặt cầu Nguyễn, đường 490C xã Nam Cường 29
20/GM-HĐND04/12/2017 Giấy mời dự kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XVII Nhiệm kỳ 2016-2021 87
18/TB-BCĐ30/11/2017 Thông báo Kết luận của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tại buổi làm việc với BCĐ, các đồng chí tổ hồ sơ của 7 xã đăng ký về đích NTM năm 2017 53
03/BATGT-PCT5/12/2017 Công văn của Ban an toàn giao thông huyện v/v thực hiện các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông dịp cuối năm 2017 và trong dịp Tết Nguyên Đán 2018 36
755/UBND-PCT06/12/2017 Công văn của UBND huyện v/v vệ sinh, thu dọn để triển khai duy tu tuyến đường Vàng 40
753/UBND-PTNMT5/12/2017 Công văn của Phòng Tài nguyên môi trường v/v tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trong giai đoạn mùa khô (vụ Đông Xuân năm 2017, 2018) 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm