TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 23/2016/TT-BLĐTBXH
2. Loại Văn bản: Chính sách Xã hội
3. Trích yếu: Thông tư của Bộ Lao động TBXH: hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ
4. Ngày ban hành: 15/07/2016
5. Ngày hiệu lực: 01/09/2016
6. Người ký: Phạm Minh Huân
7. Cơ quan ban hành:
8. Lĩnh vực: Chính sách mới
(+) Xem trước khi in

9. Nội dung:

10. Nơi nhận 10.
11. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/23-2016-TT-BLĐTBXH11-30-12.pdf
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (214)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (289)
Giấy mời (1)
Thông báo (179)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (33)
Chỉ thị (6)
Thông báo (75)
Kế hoạch (24)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (372)
Công văn (966)
Thông báo (168)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (49)
Kế hoạch (213)
Nghị quyết (45)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (127)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (237)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (170)
Nghị quyết (16)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhVăn bản mới cập nhậtLần xem 
229-QĐ/HU22/6/2017 Quyết định của Huyện uỷ Nam Trực v/v thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2017 47
448-CV/HU26/6/2017 Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW 29
426/UBND-VP523/06/2017 Công văn củaUBND tỉnh: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 16
770/SYT-NVY20/06/2017 Công văn của Sở Y tế: Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt 4
100/UBND-VP723/06/2017 Công văn của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 7
811/SLĐTBXH-VP22/06/2017 Công văn của Sở Lao động Thương Binh xã hội: Thực hiện, xác định xã đạt chuẩn NTM tiêu chí 11,12,14.3,18.6 - Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 11
824/SLĐTBXH-VP22/06/2017 Công văn của Sở Lao động Thương Binh xã hội: Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách người có công nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) 12
100/TB-UBND 22/06/2017 Thông báo của UBND tỉnh: Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị về phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định 19
423/UBND-VP522/06/2017 Công văn của UBND tỉnh: Sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá QSD đất ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung của các huyện 38
01/KL-TT-HĐND26/6/2017 Kết luận của HĐND Giám sát công tác quản lý thu thuế khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2016 16
01/BC-HĐND23/6/2017 Báo cáo của HĐND huyện Nam Trực Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 56
74-BC/HU20/6/2017 Báo cáo của Huyện uỷ Nam Trực kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 88
316-TB/HU21/6/2017 Thông báo của Ban Thường vụ huyện uỷ ngày 21/6/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm 136
135/TB-UBND23/6/2017 Thông báo của UBND huyện chức danh và danh sách công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 501
136/TB-UBND23/6/2017 Thông báo của UBND huyện Chương trình bồi dưỡng Đại biểu HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021 77
62/KH-UBND20/06/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017 36
92/CCGĐXD-TH20/06/2017 Công văn của Sở Xây dựng: Báo cáo thông tin về công trình đang thi công xây dựng 27
313/UBND-VP22/6/2017 Công văn của UBND huyện Nam Trực v/v quản lý phí và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa huyện và các xã, thị trấn 109
293/UBND-PLĐTBXH15/6/2017 Công văn của UBND huyện v/v phát động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2017 67
1354/QĐ-UBND16/06/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2016 sang năm 2017 68
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm