TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (18)
Quyết định (211)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (284)
Giấy mời (2)
Thông báo (176)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (5)
Thông báo (72)
Kế hoạch (23)
Công văn (47)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (23)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (61)
Quyết định (490)
Công văn (1010)
Thông báo (174)
Chương trình (8)
Thông tư (232)
Công điện (18)
Hướng dẫn (51)
Kế hoạch (211)
Nghị định (169)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
26/BC-UBND18/4/2017 Báo cáo tổng kết của UBND huyện: Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 45
02/BC-BKT-XH12/12/2016 Báo cáo của HĐND huyện Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện 77
52/BC-UBND01/9/2016 Báo cáo của UBND huyện Công tác Đầu tư xây dựng khu đô thị, thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực 66
88/BC-UBND09/11/2015 Báo cáo của UBND huyện Tổng kết sản xuất vụ Xuân năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân năm 2016 88
69/BC-UBND18/9/2015 Báo cáo của UBND huyện Sơ kết 01 năm thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ 88
55/BC-UBND21/7/2015 Báo cáo của UBND huyện v/v đánh giá kết quả bước đầu sản xuất vụ mùa năm 2015. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới 29
50/BC-UBND09/6/2015 Báo cáo của UBND huyện Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2015 huyện Nam Trực 79
40/BC-UBND24/04/2015 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 43
38/BC-UBND13/04/2015 Báo cáo tổng hợp tình hình tuần (Tiến độ từ ngày 06/04 đến ngày 10/04) 18
35/BC-UBND06/04/2015 Báo cáo tổng hợp tình hình tuần (Tiến độ từ ngày 30/3 đến ngày 03/4) 4
31/BC-BUBND23/03/2015 Báo cáo tổng kiểm tra đê điều trước mùa lũ bão năm 2015 huyện Nam Trực 14
30/BC-UBND23/03/2015 Báo cáo tổng hợp tình hình tuần từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2015 6
28/BC-UBND16/03/2015 Báo cáo tổng hợp tình hình tuần từ ngày 9/3 đến ngày 13/3/2015 3
25/BC-UBND06/03/2015 Báo cáo tổng hợp tình hình tuần từ ngày 02/03 đến 06/03/2015 3
21/BC-UBND02/03/2015 Báo cáo tổng hợp tình hình tuần từ ngày 24/02 đến 27/02/2015 3
20/BC-UBND23/02/2015 Báo cáo nhanh tình hình Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày 05 tháng Giêng 6
19/BC-UBND14/02/2015 Báo cáo nhanh tình hình trước Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 từ 21 đến 26 tháng Chạp 5
18/BC-UBND06/02/2015 Báo cáo tổng hợp tình hình tuần từ ngày 02/02 đến 06/02/2015 3
16/BC-UBND30/01/2015 Báo cáo tổng hợp tình hình tuần từ ngày 26/01 đến 30/01/2015 1
13/BC-UBND26/01/2015 Báo cáo tổng hợp tình hình tuần từ ngày 19/01 đến 23/01/2015 0
1 2
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm