TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
01/BC-HĐND23/6/2017 Báo cáo của HĐND huyện Nam Trực Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 99
74-BC/HU20/6/2017 Báo cáo của Huyện uỷ Nam Trực kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 128
68-BC/HU20/5/2017 Báo cáo Tổng kết của Huyện uỷ 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) 64
67-BC/HU03/5/2017 Báo cáo của Huyện uỷ tình hình và kết quả công tác tháng 4 năm 2017 48
26/BC-UBND18/4/2017 Báo cáo tổng kết của UBND huyện: Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 52
57-BC/HU22/3/2017 Báo cáo tổng kết Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn huyện 76
56-BC/HU22/3/2017 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của BCT (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập "trên địa bàn huyện" 73
55-BC/HU14/3/2017 Báo cáo Sơ kết của Huyện ủy Nam Trực: 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương (Khóa XI) về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" 34
53-BC/HU08/2/2017 Báo Cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 01 năm 2017 102
02/BC-BKT-XH12/12/2016 Báo cáo của HĐND huyện Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện 91
45-BC/HU30/11/2016 Báo cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 11 năm 2016 77
42-BC/HU05/11/2016 Báo cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 10 năm 2016 87
40-BC/HU03/11/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ 95
37-BC/HU12/10/2016 Báo cáo Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 78
36-BC/HU03/10/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)"về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020" 29
118/BC-UBND13/9/2016 Báo cáo của UBND tỉnh v/v đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Củng cố, nâng cấp kệnh Cổ Lễ - Bà Nữ - Cát Chử - Thống Nhất, thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh, tỉnh Nam Định 15
52/BC-UBND01/9/2016 Báo cáo của UBND huyện Công tác Đầu tư xây dựng khu đô thị, thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực 69
26-BC/HU08/8/2016 Báo cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 7 năm 2016 86
24-BC/HU18/7/2016 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 85
31/CCDTNN27/6/2016 Báo cáo của Chi cục dự trữ NN Nam Ninh: Kế hoạch mua thóc nhập kho Dự trữ Quốc gia năm 2016 13
1 2 3 4
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm