TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
19/BC-UBND31/01/2018 Báo cáo của UBND tỉnh: Công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 17
171-BC/TU30/1/2018 Báo cáo của Tỉnh uỷ Nam Định: tình hình và kết quả công tác tháng 01 năm 2018 13
89-BC/HU10/10/2017 Báo cáo của Huyện uỷ kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 51
85/BC-UBND03/10/2017 Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 201
87-BC/HU8/9/2017 Báo cáo của Huyện uỷ tình hình và kết quả công tác tháng 8 năm 2017 127
86-BC/HU30/8/2017 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về "tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng" 27
63/BC-UBND09/8/2017 Báo cáo của UBND huyện đánh giá kết quả bước đầu sản xuất vụ mùa 2017 Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 36
79-BC/HU25/07/2017 Báo cáo của Huyện uỷ kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) trên địa bàn huyện Nam Trực trong thời gian vừa qua 88
01/BC-HĐND23/6/2017 Báo cáo của HĐND huyện Nam Trực Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 110
74-BC/HU20/6/2017 Báo cáo của Huyện uỷ Nam Trực kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 158
68-BC/HU20/5/2017 Báo cáo Tổng kết của Huyện uỷ 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) 81
67-BC/HU03/5/2017 Báo cáo của Huyện uỷ tình hình và kết quả công tác tháng 4 năm 2017 52
26/BC-UBND18/4/2017 Báo cáo tổng kết của UBND huyện: Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 56
57-BC/HU22/3/2017 Báo cáo tổng kết Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn huyện 80
56-BC/HU22/3/2017 Báo cáo của Huyện ủy Nam Trực Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của BCT (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập "trên địa bàn huyện" 78
55-BC/HU14/3/2017 Báo cáo Sơ kết của Huyện ủy Nam Trực: 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương (Khóa XI) về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" 39
53-BC/HU08/2/2017 Báo Cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 01 năm 2017 105
02/BC-BKT-XH12/12/2016 Báo cáo của HĐND huyện Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện 107
45-BC/HU30/11/2016 Báo cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 11 năm 2016 79
42-BC/HU05/11/2016 Báo cáo của Huyện ủy tình hình và kết quả công tác tháng 10 năm 2016 88
1 2 3 4
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm