TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (18)
Quyết định (211)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (285)
Giấy mời (2)
Thông báo (176)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (5)
Thông báo (72)
Kế hoạch (24)
Công văn (47)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (23)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (61)
Quyết định (490)
Công văn (1010)
Thông báo (174)
Chương trình (8)
Thông tư (232)
Công điện (18)
Hướng dẫn (51)
Kế hoạch (211)
Nghị định (169)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
118/BC-UBND13/9/2016 Báo cáo của UBND tỉnh v/v đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Củng cố, nâng cấp kệnh Cổ Lễ - Bà Nữ - Cát Chử - Thống Nhất, thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh, tỉnh Nam Định 15
31/CCDTNN27/6/2016 Báo cáo của Chi cục dự trữ NN Nam Ninh: Kế hoạch mua thóc nhập kho Dự trữ Quốc gia năm 2016 12
63/BC-UBND09/6/2016 Báo cáo của UBND tỉnh: Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 23
42/BC-UBND07/04/2016 Báo cáo của UBND tỉnh tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016 19
14/BC-UBBC07/03/2016 Báo cáo của Ủy Ban bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh: Tình hình triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội XIV và bầu cử đại biểu HĐND và các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 24
939/BC-SKHCN25/12/2015 Báo cáo của Sở Khoa học & Công nghệ Kết quả hoạt động quản lý nhà nước và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định 14
190/QLTT16/11/2015 Báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Công tác quản lý thị trường tháng 11 năm 2015 10
267/BC-SNN14/10/2015 Báo cáo của Sở Nông nghiệp &PTNT tình hình dịch cúm gia cầm A/H5N6 trên địa bàn tỉnh 18
151/BC-UBND30/9/2015 Báo cáo của UBND tỉnh Sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 và 03 năm thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 11
63/BC-SXD08/9/2015 Báo cáo của Sở Xây dựng v/v thực hiện xóa bỏ lò gạch thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng trên địa bàn tỉnh Nam Định trong năm 2015 24
01/BC-ĐKTr04/8/2015 Báo cáo kết quả Kiểm tra về tổ chức, hoạt động Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện năm 2015 12
1438/BC-STNMT 30/6/2015 Báo cáo của Sở Tài Nguyên và Môi trường xác minh nội dung kiến nghị của công dân xã Nghĩa An - huyện Nam Trực về việc Công ty TNHH Tùng Dương sản xuất gây ô nhiễm môi trường 52
29/BC-BCĐ1/7/2015 Báo cáo của Ban chỉ đạo 389/ĐP về công tác chống gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 21
29/CCDTNN24/06/2015 Báo cáo của Chi cục Dự trữ NN Nam Ninh Kế hoạch mua thóc nhập kho dự trữ Quốc gia năm 2015 21
635/CAT-PV11(PC68)03/6/2015 Báo cáo sơ kết Kế hoạch 272/KH-CAT(PV11) của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt kiểm tra, xử lý bến bãi kinh doanh cát, sỏi, chất đốt; cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện tàu, thuyền trên địa bàn đường thủy tỉnh Nam Định năm 2015 13
64/BC-UBND15/05/2015 Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 25/7/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai một số cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao 9
65/BC-SNN16/04/2015 Báo cáo kết quả kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa lũ bão năm 2015 - Tỉnh Nam Định 5
17/BC-UBND11/02/2015 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 01, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Nam Định 3
05/BC-UBND12/01/2015 Báo cáo của UBND tỉnh: Kết quả chính thức thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2015 8
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm