TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (234)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (398)
Giấy mời (1)
Thông báo (235)
Kế hoạch (146)
Báo cáo (25)
Khác (21)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (96)
Kế hoạch (31)
Công văn (61)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Chỉ thị (38)
Quyết định (430)
Công văn (1149)
Thông báo (191)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (253)
Nghị định (1)
Nghị quyết (55)
Báo cáo (19)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (1)
Chỉ thị (31)
Quyết định (141)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (285)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (208)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
05/CĐ-UBND14/10/2017 Công điện khẩn của UBND huyện v/v triển khai khẩn các biện pháp ứng phó với cơn bão số 11 (bão Khanun) và mưa lũ 122
04/CĐ-UBND14/9/2017 Công điện của UBND huyện v/v triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 10 năm 2017 111
410/UBND-CTh28/7/2017 Công văn của UBND huyện v/v phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và các công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017 27
03/CĐ-UBND21/7/2017 Công điện của Chủ tịch UBND huyện về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 86
01/CĐ-UBND16/7/2017 Công điện của Chủ tịch UBND huyện Nam Trực về cơn bão số 2 136
02/CĐ-UBND18/10/2016 Công điện khẩn Chủ tịch UBND huyện về Cơn bão số 7 Sakira 102
01/CĐ-UBND18/8/2016 Công điện Khẩn của Chủ tịch UBND huyện về cơn bão số 3 Dianmu 126
03/CĐ-PCTT18/8/2016 Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện về cơn bão số 3 Dianmu 141
02/CĐ-PCTT01/8/2016 Công điện của UBND huyện về cơn bão số 2 Nida 83
02/CĐ-UBND08/09/2015 Công điện của UBND huyện Nam Trực phun trừ sâu đục thân 2 chấm vụ mùa 2015 143
01/CĐ-PCTT24/6/2015 Công điện khẩn của Ban chi huy PCTT-TKCN huyện điện: UBND, BCH PCTT-TKCN các xã, thị trấn; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trạm trại trên địa bàn huyến 125
01/CĐ-UBND14/02/2015 Chủ tịch UBND huyện điện các đơn vị kịp thời ứng phó với thời tiết, chỉ đạo gieo cấy vụ Xuân 2015 14
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm