TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (18)
Quyết định (211)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (284)
Giấy mời (2)
Thông báo (176)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (5)
Thông báo (72)
Kế hoạch (23)
Công văn (47)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (23)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (61)
Quyết định (490)
Công văn (1010)
Thông báo (174)
Chương trình (8)
Thông tư (232)
Công điện (18)
Hướng dẫn (51)
Kế hoạch (211)
Nghị định (169)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
02/CĐ-UBND18/10/2016 Công điện khẩn Chủ tịch UBND huyện về Cơn bão số 7 Sakira 98
01/CĐ-UBND18/8/2016 Công điện Khẩn của Chủ tịch UBND huyện về cơn bão số 3 Dianmu 125
03/CĐ-PCTT18/8/2016 Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện về cơn bão số 3 Dianmu 141
02/CĐ-PCTT01/8/2016 Công điện của UBND huyện về cơn bão số 2 Nida 83
02/CĐ-UBND08/09/2015 Công điện của UBND huyện Nam Trực phun trừ sâu đục thân 2 chấm vụ mùa 2015 143
01/CĐ-PCTT24/6/2015 Công điện khẩn của Ban chi huy PCTT-TKCN huyện điện: UBND, BCH PCTT-TKCN các xã, thị trấn; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trạm trại trên địa bàn huyến 123
01/CĐ-UBND14/02/2015 Chủ tịch UBND huyện điện các đơn vị kịp thời ứng phó với thời tiết, chỉ đạo gieo cấy vụ Xuân 2015 13
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm