TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
588-CV/HU12/2/2018 Công văn của Huyện uỷ v/v chỉ đạo công tác chuẩn bị Tết trồng cây đầu xuân năm 2018 47
587-CV/HU9/2/2018 Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v kiểm tra việc trực Tết năm 2018 72
580-CV/HU30/1/2018 Công văn của Huyện uỷ v/v chỉ đạo hoạt động văn hoá, văn nghệ Xuân Mậu Tuât năm 2018 42
577-CV/HU17/1/2018 Công văn của Huyện uỷ v/v trồng cây đầu xuân năm 2018 39
576-CV/HU15/01/2018 Công văn của Huyện uỷ v/v chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng năm 2017 70
559-CV/HU07/12/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới trong năm 2017 44
545-CV/HU20/11/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/HU của Thường vụ Huyện uỷ 62
141-CV/BTC14/11/2017 Công văn của Ban Tổ chức Huyện uỷ v/v tổ chức Hội nghị, các phiên họp 199
533-CV/HU30/10/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v đảm bảo vệ sinh môi trường các tuyến đường chính của huyện 97
517-CV/HU12/10/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v phòng chống lũ lụt, bảo vệ đê điều 166
505-CV/HU20/9/2017 Công văn của Huyện ủy v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai 207
497-CV/HU05/9/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v phê bình thị trấn Nam Giang trong công tác quản lý nhà nước về đất đai 89
478-CV/HU10/08/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến 24
465-CV/HU25/7/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 134
464-CV/HU25/7/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v tổ chức học tập , quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 bằng hình thức truyền hình trực tiếp 113
448-CV/HU26/6/2017 Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW 108
438-CV/HU15/6/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v quản lý đối với Đảng viên, cán bộ đi công tác, học tập, tham quan, du lịch, chữa bệnh hay có nhu cầu về việc riêng ở nước ngoài 140
421-CV/HU29/5/2017 Công văn của Huyện uỷ học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 101
MTTQ08/5/2017 Thư của Uỷ Ban MTTQ huyện Nam Trực: Kêu gọi Ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em dành giúp đỡ cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 58
395-CV/HU25/4/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v treo Quốc kỳ 98
1 2 3 4
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm