TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
448-CV/HU26/6/2017 Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW 91
438-CV/HU15/6/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v quản lý đối với Đảng viên, cán bộ đi công tác, học tập, tham quan, du lịch, chữa bệnh hay có nhu cầu về việc riêng ở nước ngoài 130
421-CV/HU29/5/2017 Công văn của Huyện uỷ học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 89
MTTQ08/5/2017 Thư của Uỷ Ban MTTQ huyện Nam Trực: Kêu gọi Ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em dành giúp đỡ cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 56
395-CV/HU25/4/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v treo Quốc kỳ 86
396-CV/HU25/4/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 56
389-CV/HU24/4/2017 Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v triển khai lắp đặt điện thoại cố định 144
384-CV/HU11/4/2017 Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 56
357-CV/HU08/3/2017 Công văn của Huyện ủy v/v nộp bản thu hoạch cá nhân, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) 109
334-CV/HU03/01/2016 Công văn của Huyện ủy v/v mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2017 82
327-CV/HU21/12/2016 Công văn của Huyện ủy v/v báo cáo kết quả thực hiện các nội dung ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy 103
08-CV/BCĐ22/11/2016 Công văn của Ban chỉ đạo "TDĐKXDĐSVH" huyện v/v thực hiện nếp sống văn hóa 84
291-CV/HU20/10/2016 Công văn của Huyện ủy Nam Trực v/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng 194
273-CV/HU30/9/2016 Công văn của Huyện ủy Nam Trực v/v chỉ đạo tổ chức rà soát, điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình năm 2016 29
275-CV/HU03/10/2016 Công văn của Huyện ủy v/v đảm bảo trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai 107
258-CV/HU15/9/2016 Công văn của Huyện ủy v/v chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy 80
257-CV/HU12/9/2016 Công văn của Huyện ủy v/v chấn chỉnh tình trạng đảng viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh bạc 123
244-CV/HU23/8/2016 Công văn của Huyện ủy v/v tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM 56
243-CV/HU22/8/2016 Công văn của Huyện ủy v/v xây dựng báo cáo 122
237-CV/HU19/8/2016 Công văn của Huyện ủy v/v tập trung chỉ đạo chống bão số 3 49
1 2 3
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm