TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (228)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (364)
Giấy mời (1)
Thông báo (224)
Kế hoạch (140)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (92)
Kế hoạch (30)
Công văn (59)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (415)
Công văn (1103)
Thông báo (189)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (243)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (12)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (138)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (275)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
545-CV/HU20/11/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/HU của Thường vụ Huyện uỷ 27
141-CV/BTC14/11/2017 Công văn của Ban Tổ chức Huyện uỷ v/v tổ chức Hội nghị, các phiên họp 176
533-CV/HU30/10/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v đảm bảo vệ sinh môi trường các tuyến đường chính của huyện 88
517-CV/HU12/10/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v phòng chống lũ lụt, bảo vệ đê điều 166
505-CV/HU20/9/2017 Công văn của Huyện ủy v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai 199
497-CV/HU05/9/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v phê bình thị trấn Nam Giang trong công tác quản lý nhà nước về đất đai 84
478-CV/HU10/08/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến 23
465-CV/HU25/7/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 133
464-CV/HU25/7/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v tổ chức học tập , quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 bằng hình thức truyền hình trực tiếp 113
448-CV/HU26/6/2017 Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW 107
438-CV/HU15/6/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v quản lý đối với Đảng viên, cán bộ đi công tác, học tập, tham quan, du lịch, chữa bệnh hay có nhu cầu về việc riêng ở nước ngoài 139
421-CV/HU29/5/2017 Công văn của Huyện uỷ học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 101
MTTQ08/5/2017 Thư của Uỷ Ban MTTQ huyện Nam Trực: Kêu gọi Ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em dành giúp đỡ cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 57
395-CV/HU25/4/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v treo Quốc kỳ 93
396-CV/HU25/4/2017 Công văn của Huyện uỷ v/v thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 62
389-CV/HU24/4/2017 Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v triển khai lắp đặt điện thoại cố định 145
384-CV/HU11/4/2017 Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 59
357-CV/HU08/3/2017 Công văn của Huyện ủy v/v nộp bản thu hoạch cá nhân, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) 118
334-CV/HU03/01/2016 Công văn của Huyện ủy v/v mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2017 82
327-CV/HU21/12/2016 Công văn của Huyện ủy v/v báo cáo kết quả thực hiện các nội dung ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy 107
1 2 3
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm