TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
379/UBND-PCT19/7/2017 Công văn của UBND huyện kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá chất lỏng LPG trên địa bàn huyện 14
378/UBND-PNN&PTNT18/7/2017 Công văn của UBND huyện v/v tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục do mưa lớn 21
368/UBND-PNN&PTNT12/7/2017 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo ứng phó và xử lý kịp thời những sự cố do mưa gây ra 66
365/UBND-VP12/7/2017 Công văn của UBND huyện v/v tổng hợp số liệu hệ thống cột điện, cột viễn thông phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng 76
347/UBND-VP7/7/2017 Công văn của UBND huyện v/v tổ chức khám mắt và tư vấn miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi 46
326/UBND-VP10/7/2017 Công văn của UBND huyện v/v đề nghị hướng dẫn chỉnh sửa, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 22
344/UBND-PNN&PTNT6/7/2017 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thuỷ lợi theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh 70
30/UBND-CCTK3/7/2017 Công văn của UBND huyện v/v báo cáo biến động dân số 6 tháng đầu năm 2017 74
313/UBND-VP22/6/2017 Công văn của UBND huyện Nam Trực v/v quản lý phí và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa huyện và các xã, thị trấn 192
293/UBND-PLĐTBXH15/6/2017 Công văn của UBND huyện v/v phát động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2017 82
289/UBND-PNN&PTNT13/6/2017 Công văn của UBND huyện v/v báo cáo tiến độ thực hiện tiêu chí huyện, xã NTM 94
278/UBND-PCT8/6/2017 Công văn của UBND huyện v/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ trong vụ thu hoạch lúa và mùa mưa bão năm 2017 24
258/UBND-PTP29/5/2017 Công văn của Phòng Tư pháp v/v chỉ đạo công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 96
265/UBND-VP31/5/2017 Công văn của UBND huyện v/v đôn đốc tiến độ chỉnh lý bản đồ; Lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất Nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa 88
07/BCĐ29/5/2017 Công văn của Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện v/v tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình ngoài thực địa và lập hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017, 2018 57
261/UBND-VP29/5/2017 Công văn của UBND huyện v/v tổng hợp báo cáo việc chấp hành Pháp luật quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 87
257/UBND-PNV29/5/2017 Công văn của UBND huyện v/v thi ngạch viên chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017 118
227/UBND-VP16/5/2017 Công văn của UBND huyện v/v báo cáo ước tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 90
218/UBND-PCT12/5/2017 Công văn của UBND huyện v/v kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 21/4/2017 của UBND huyện Nam Trực 134
209/UBND-PLĐTBXH09/5/2017 Công văn của UBND huyện Nam Trực v/v vận động xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em năm 2017 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm