TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
82/UBND-VP12/2/2018 Công văn của UBND huyện v/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 68
61/UBND-VP30/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v chuẩn bị báo cáo phục vụ phiên họp thường kỳ tháng 2/2018 UBND huyện 34
62/UBND-PNV31/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2018 142
59/UBND-PNV30/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 139
50/UBND-VP25/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Thi hành án dân sự, thi hành án hình sự 21
34/UBND-VP18/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v rà soát đề án, báo cáo đăng ký chương trình công tác năm 2018 80
07/KH-UBND18/01/2018 Kế hoạch tổ chức tiếp công dân và quyết định thành lập tổ tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện năm 2018 64
27/UBND-PNN&PTNT16/01/2018 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới năm 2017 38
29/UBND-PTNMT16/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v tăng cường quản lý, ra quân bảo vệ môi trường đảm bảo tiêu chí 17 đạt chuẩn Nông thôn mới 33
30/UBND-PTNMT16/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v đôn đốc triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2017 22
26/UBND-CCTK15/1/2017 Công văn của UBND huyện v/v báo cáo biến động dân số năm 2017 27
01/BCĐ09/1/2018 Công văn của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện v/v chuẩn bị thẩm định các tiêu chí của 7 xã về địch Nông thôn mới năm 2017 33
24/UBND-VP15/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v báo cáo kết quả thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã, thị trấn) 36
15/UBND-PNN&PTNT11/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi và bảo đảm ATTP trong dịp tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018 và kế hoạch Diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2018 22
16/UBND-PNN&PTNT11/01/2018 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo tập huẩn quy trình sản xuất vụ xuân năm 2018 27
06/UBND-CCTK8/1/2017 Công văn của UBND huyện v/v thu thập thông tin xây dựng và vốn đầu tư thực hiện 21
11/UBND-VP09/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan đến việc giải quyết đơn của công dân 43
08/UBND-VP9/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v chuẩn bị báo cáo trình tại phiên họp thường trực HĐND tháng 1 năm 2018 56
07/UBND-VP9/1/2017 Công văn của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ trong tháng đầu năm 2018 128
02/UBND-PCT3/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v cấp phép xây dựng nhà ở đô thị, trung tâm cụm xã trên địa bàn huyện Nam Trực 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm