TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (207)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (273)
Giấy mời (2)
Thông báo (168)
Kế hoạch (117)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (62)
Nghị quyết (16)
Quyết định (28)
Chỉ thị (5)
Thông báo (68)
Kế hoạch (22)
Công văn (44)
Hướng dẫn (7)
Báo cáo (22)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (57)
Quyết định (469)
Công văn (978)
Thông báo (172)
Chương trình (7)
Thông tư (229)
Công điện (18)
Hướng dẫn (48)
Kế hoạch (201)
Nghị định (164)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
41/2017/NĐ-CP05/04/2017 Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 16
40/2017/NĐ-CP05/04/2017 Nghị định của Chính phủ: Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối 6
207/UBND-VP517/04/2017 Công văn của UBND tỉnh: Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp 19
784/STNMT-QH13/04/2017 Công văn của Sở Tài nguyên MT: Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và rà soát, bổ sung các điểm bãi rác thải tập trung vùng huyện 23
377/SLĐTBXH-BTXH31/03/2017 Công văn của Sở lao động Thương binh xã hội: Thực hiện Tiêu chí số 11-Bộ Tiêu chí QG xây dựng Nông thôn mới 16
418/UBND-LĐTBXH28/03/2017 Công văn của Sở Lao động Thương binh xã hội: Chỉnh sửa, bổ sung thông tin liệt sỹ an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 3
418/UBND-LĐTBXH28/03/2017 Công văn của Sở Lao động Thương binh xã hội: Chỉnh sửa, bổ sung thông tin liệt sỹ an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 14
704/STNMT-CCMT07/04/2017 Công văn của Sở Tài nguyên Môi trường: Báo cáo tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn và vận hành khu xử lý chất thải rắn 3
362/SNV-TĐKT05/04/2017 Công văn của Sở Nội vụ: Tiếp nhận hiện vật khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, Mỹ 11
344/SYT-NVY05/04/2017 Công văn của Sở Y tế: Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt 3
226/SNN-KHKT3/4/2017 Công văn của Sở Nông nghiệp và PTNT v/v khảo sát phục vụ xây dựng Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" 10
219/UBND-VP34/4/2017 Công văn của UBND tỉnh v/v thực hiện thủ tục đất đai trong xây dựng các khu đô thị tại thị trấn trung tâm huyện 21
115/STTTT-BCXB4/4/2017 Công văn của Sở Thông tin truyền thông v/v cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 11
360/SNV-TG5/4/2017 Công văn của Sở Nội vụ v/v tổ chức Đại lễ phật đản năm 2017 13
62/CV-HĐND4/4/2017 Công văn của HĐND tỉnh Thông báo đến tới các địa phương về thành phần Đoàn giám sát và lịch giám sát 34
349/SGDĐT-KHTC03/4/2017 Công văn của Sở Giáo dục Đào tạo dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018 cho từng huyện, thành phố và các đơn vị trên cơ sở 56
649/STNMT-CCMT31/3/2017 Công văn của Sở Tài nguyên MT v/v thực hiện Nghị định 154/2016/NQ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 13
461/TTG-CN31/03/2017 Công văn của Thủ tướng Chính phủ : V/v bổ sung QL21B kéo dài vào Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam 29
369/LĐTBXH-VLATLĐ31/03/2017 Công văn của Sở Lao động TB&XH: Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài 22
368/LĐTBXH-VLATLĐ30/03/2017 Công văn của Sở Lao động TB&XH: Thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình EPS tại một số huyện, thành phố. 12
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm