TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
807/SKH&ĐT-THQH18/7/2017 Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018 5
635/SXD-CCGĐXD20/7/2017 Công văn của Sở Xây dựng: Thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng; Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 2
347/UBND-VP819/07/2017 Công văn của UBND tỉnh Nam Định v/v triển khai mô hình phong trào "khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự" 8
350/STTTT-BCVT17/07/2017 Công văn của Sở Thông tin truyền thông: Lắp đặt các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) của VNPT Nam Định 18
576/UBND-VP313/07/2017 Công văn của UBND tỉnh: Rà soát các dự án xây dựng, nâng cấp đê phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành 1
577/UBND-VP314/07/2017 Công văn của UBND tỉnh: Cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố 16
379/UBND-PCT19/7/2017 Công văn của UBND huyện kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá chất lỏng LPG trên địa bàn huyện 14
378/UBND-PNN&PTNT18/7/2017 Công văn của UBND huyện v/v tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục do mưa lớn 21
336/UBND-VP817/7/2017 Công văn của UBND tỉnh v/v tổ chức trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" 56
152/HĐND-TT14/7/2017 Công văn của HĐND tỉnh v/v thực hiện chế độ tiếp công dân đối với Đại biểu HĐND và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 36
608/SXD-QH13/7/2017 Công văn của Sở Xây dựng v/v điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định 90
183/UBND-VP614/7/2017 Công văn của UBND tỉnh v/v phân bổ tỷ lệ kinh phí chi cho công tác xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg 34
511/SKHCN-ISO13/7/2017 Công văn của Sở khoa học và Công nghệ v/v cải thiện điểm CCHC thông qua việc áp dụng HTQLCL theo tiêu TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính 10
579/UBND-VP314/7/2017 Công văn của UBND tỉnh v/v rà soát tiến độ thực hiện các thủ tục về đất đai đối với các dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ 14
576/UBND-VP3137/2017 Công văn của UBND tỉnh v/v rà soát các dự án xây dựng, nâng cấp đê phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành 13
580/UBND-VP314/7/2017 Công văn của UBND tỉnh v/v triển khai một số nội dung để đảm bảo thực hiện tốt chương trình công tác của UBND tỉnh 11
574/UBND-VP313/7/2017 Công văn của UBND tỉnh: v/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về quản lý chất lượng là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi 15
598/SXD-CCGĐXD10/7/2017 Công văn của Sở Xây dựng v/v phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và các công trình xây dựng trong mùa mưa bão 7
1775/STNMT-QHKH13/7/2017 Công văn của Sở Tài nguyên môi trường v/v hướng dẫn sử dụng đất, đảm bảo quỹ đất thực hiện chương trình phát triển nhà ở của tỉnh 10
700/SNV-TCCB12/2017 Công văn của Sở Nội vụ v/v hưởng chế độ phụ cấp công vụ đối với công chức trong thời gian tập sự 63
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm