TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (234)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (398)
Giấy mời (1)
Thông báo (235)
Kế hoạch (146)
Báo cáo (25)
Khác (21)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (96)
Kế hoạch (31)
Công văn (61)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Chỉ thị (38)
Quyết định (430)
Công văn (1149)
Thông báo (191)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (253)
Nghị định (1)
Nghị quyết (55)
Báo cáo (19)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (1)
Chỉ thị (31)
Quyết định (141)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (285)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (208)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
34/UBND-VP18/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v rà soát đề án, báo cáo đăng ký chương trình công tác năm 2018 64
07/KH-UBND18/01/2018 Kế hoạch tổ chức tiếp công dân và quyết định thành lập tổ tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện năm 2018 49
54/SKH&ĐT-ĐTTĐGSĐT12/01/2018 Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư: V/v triển khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017 4
27/UBND-PNN&PTNT16/01/2018 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới năm 2017 36
29/UBND-PTNMT16/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v tăng cường quản lý, ra quân bảo vệ môi trường đảm bảo tiêu chí 17 đạt chuẩn Nông thôn mới 31
30/UBND-PTNMT16/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v đôn đốc triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2017 22
26/UBND-CCTK15/1/2017 Công văn của UBND huyện v/v báo cáo biến động dân số năm 2017 24
576-CV/HU15/01/2018 Công văn của Huyện uỷ v/v chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng năm 2017 69
61/SNV-XDCQ&CTTN 12/01/2018 Công văn của Sở Nội vụ: V/v rà soát sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, (xóm), TDP không đảm bảo theo quy định 134
38/SLĐTBXH-BTXH10/1/2018 Công văn của Sở Lao động TB-XH: V/v tặng quà chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất - 2018 25
18/UBND-XTĐT10/01/2018 Công văn của UBND tỉnh: V/v thay đổi quy hoạch tổng mặt bằng của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tại huyện Nam Trực 29
33/UBND-VP511/01/2018 Công văn của UBND tỉnh: V/v tăng cường thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 6
02/UBND-VP1111/01/2018 Công văn của UBND tỉnh: V/v thực hiện một số nhiệm vụ về Kiểm soát thủ tục hành chính 5
01/BCĐ09/1/2018 Công văn của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện v/v chuẩn bị thẩm định các tiêu chí của 7 xã về địch Nông thôn mới năm 2017 33
24/UBND-VP15/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v báo cáo kết quả thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã, thị trấn) 35
15/UBND-PNN&PTNT11/1/2018 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi và bảo đảm ATTP trong dịp tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018 và kế hoạch Diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2018 18
16/UBND-PNN&PTNT11/01/2018 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo tập huẩn quy trình sản xuất vụ xuân năm 2018 24
23/UBND-VP310/01/2018 Công văn của UBND tỉnh: V/v chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực 32
10/STTT-CNTT 08/01/2018 Công văn của Sở Thông tin truyền thông: V/v lộ tài khoản và mật khẩu từ các trang mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến 32
08/SKHCN-QLCN&TTCN10/01/2018 Công văn của Sở Khoa học Công nghệ: V/v đề xuất dự án KHCN thực hiện chương trình NTMN năm 2019 8
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm