TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (10)
Kế hoạch (6)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (223)
Chỉ thị (13)
Công điện (11)
Công văn (325)
Giấy mời (1)
Thông báo (201)
Kế hoạch (132)
Báo cáo (24)
Khác (15)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (83)
Kế hoạch (30)
Công văn (54)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (33)
Quyết định (399)
Công văn (1064)
Thông báo (184)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (55)
Kế hoạch (232)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (133)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (252)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (182)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
544/UBND-VP18/9/2017 Công văn của UBND huyện chuẩn bị các nội dung phục vụ cưỡng chế hộ dân vi phạm đất đai 72
597/SCT-TTr 12/09/2017 Công văn của Sở Công Thương: Xử phạt vi phạm hành chính các vụ trộm cắp điện 32
149/UBND-VP713/09/2017 Công văn của UBND tỉnh: Triển khai hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT 37
148/UBND-VP712/09/2017 Công văn của UBND tỉnh: Tổ chức Tết Trung thu năm 2017 89
772/UBND-VP311/09/2017 Công văn của UBND tỉnh: Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 57
454/STTTT-CNTT08/09/2017 Công văn của Sở Thông tin truyền thông: Hoàn thiện cổng, trang thông tin điện tử theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ 18
537/UBND-PNN&PTNT12/9/2017 Công văn của UBND huyện v/v điều tra, thống kê số hộ trên địa bàn làm căn cứ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới 47
530/UBND-PNN&PTNT11/9/2017 Công văn của UBND huyện v/v thực hiện Theo dõi - Đánh giá Nước sạch và VSMT nông thôn năm 2017 20
1775/STC-NS08/09/2017 Công văn của Sở Tài chính: Cấp lại 20% số thu tiền sử dụng đất kế hoạch tại các xã, thị trấn 66
769/UBND-VP308/09/2017 Công văn của UBND tỉnh: Tăng cường quản lý các đối tượng dịch hại nhất là bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2017 từ nay đến cuối vụ 13
1334/BHXH-QLT18/08/2017 Công văn của Bảo hiểm xã hội tỉnh: Hướng dẫn bổ sung một số điểm mới trong công tác triển khai thu BHYT HSSV năm học 2017-2018 24
2354/STNMT-CCMT07/09/2017 Công văn của Sở Tài nguyên Môi trường: Triển khai Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 7
859/SXD-KT&VLXD08/09/2017 Công văn của Sở Xây dựng: Triển khai, phổ biến Thông tư số 09/2017/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung 4
02/VPĐP7/9/2017 Thông báo Kết luận của Văn phòng điều phối NTM huyện tại buổi làm việc với BCĐ và tổ công tác lập và hoàn thiện hồ sơ xã Nam Hồng 13
03/VPĐP8/9/2017 Công văn của Văn phòng điều phối NTM v/v điều chuyển phụ trách tiểu mục của một số tiêu chí NTM 23
756/UBND-VP305/09/2017 Công văn của UBND tỉnh: Xây dựng báo cáo sơ kết Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 19
693/SNN-TTBVTV05/09/2017 Công văn của Sở Nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2017 1
478/UBND-VP805/09/2017 Công văn của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ 18
1056/SGD&ĐT-KHTC28/8/2017 Công văn của Sở Giáo dục và đào tạo: Cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018, chấn chỉnh công tác thu đầu năm học 11
828/SXD-QH 01/09/2017 Công văn của Sở Xây dựng: Ý kiến thống nhất về hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu dân cư xóm Quyết Tiến xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực 17
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm