TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (18)
Quyết định (211)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (284)
Giấy mời (2)
Thông báo (176)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (5)
Thông báo (72)
Kế hoạch (23)
Công văn (47)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (23)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (61)
Quyết định (490)
Công văn (1010)
Thông báo (174)
Chương trình (8)
Thông tư (232)
Công điện (18)
Hướng dẫn (51)
Kế hoạch (211)
Nghị định (169)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
312/SCT-KHTH22/05/2017 Công văn của Sở Công thương: Xây dựng đề án phát triển thương mại, dịch vụ thành phố Nam Định và vùng phụ cận đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 17
375/SNN-TTBVTV22/05/2017 Công văn của Sở nông nghiệp: Tập trung phòng trừ Rầy cuối vụ Xuân 2017 24
515/SNV-TCBC23/05/2017 Công văn của Sở Nội vụ: Thi nâng ngạch công chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017 53
230/STTTT-BCVT17/05/2017 Công văn của Sở Thông tin truyền thông: Thông báo công khai vị trí các trạm BTS phát triển mới của VNPT Nam Định 8
404/UBND-VP322/05/2017 Công văn của UBND tỉnh: Quản lý quy hoạch khi cấp phép đầu tư 18
1041/STNMT-CCMT15/05/2017 Công văn của Sở Tài nguyên MT: Triển khai Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 8/5/2017 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 18
492/SNV-TĐKT16/05/2017 Công văn của Sở Nội vụ: Hướng dẫn hồ sơ , thủ tục đề nghị khen thưởng năm học 2016-2017 21
225/STTTT-CNTT15/05/2017 Công văn của Sở Thông tin truyền thông: Theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry 19
40/UBND-VP1216/05/2017 Công văn của UBND tỉnh: Gửi mẫu dấu, chữ ký, chức danh để phục vụ việc chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 43
389/UBND-VP315/5/2017 Công văn của UBND tỉnh v/v chủ trương lập thủ tục đầu tư xây dựng siêu thị Lan Chi tại thị trấn Nam Giang 119
1384/SNV-XDCQ23/12/2017 Công văn của Sở Nội vụ v/v quy định bằng trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính 182
485/SNV-TĐKT 11/05/2017 Công văn của Sở Nội vụ: Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017;phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018 62
203/UBND-VP812/05/2017 Công văn của UBND tỉnh: Đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 29
536/SLĐTBXH-NCC08/5/2017 Công văn của Sở Lao động Thương binh xã hội: Lựa chọn người có công tiêu biểu và tập thể thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 11
196/UBND-VP808/05/2017 Công văn của UBND tỉnh: Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra và cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 12
358/UBND-VP308/05/2017 Công văn của UBND tỉnh: Tăng cường công tác bảo vệ, phát triển sản xuất nông nghiệp 21
363/UBND-VP39/5/2017 Công văn của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 39
278/UBND-VP510/05/2017 Công văn của UBND tỉnh: Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ 9
967/STNMT-QHKH04/05/2017 Công văn của Sở Tài nguyên môi trường: v/v bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định 11
171/UBND-VP826/4/2017 Công văn của UBND tỉnh: Triển khai tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra 22
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm