TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
09-CT/HU25/5/2017 Chỉ thị của Huyện uỷ v/v tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Trực 80
07-CT/HU10/10/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy v/v nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 138
04-CT/HU16/02/2016 Chỉ thị của Huyện ủy Nam Trực v/v lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 140
01-CT/HU 22/10/2015 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2016 90
03-CT/HU09/11/2015 Chỉ thị của Ban Thường vụ HU về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP, ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 63
02-CT/HU09/11/2015 Chỉ thị của Ban Thường vụ HU về lãnh đạo Đại hội thành viên HTX Nông nghiệp nhiệm kỳ 2016 - 2019 gắn với chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 152
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm