TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
01/CT-UBND15/1/2018 Chỉ thị của UBND huyện v/v tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 129
05/CT-UBND31/10/2017 Chỉ thị của UBND huyện v/v phát động chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng Đông Xuân 2017 - 2018 38
04/CT-UBND14/4/2017 Chỉ thị của UBND huyện về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 31
01/CT-UBND11/01/2016 Chỉ thị của UBND huyện v/v chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất tại các xã, thị trấn 118
09/CT-UBND30/12/2016 Chỉ thị của UBND huyện v/v tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 276
08/CT-UBND15/12/2016 Chỉ thị của UBND huyện v/v quản lý thu thuế Công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh năm 2017 46
04-CT/TU17/11/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 23
06/CT-UBND01/10/2016 Chỉ thị của UBND huyện v/v tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Nam Trực 28
05/CT-UBND19/9/2016 Chỉ thị của UBND huyện về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ 43
04/CT-UBND14/9/2016 Chỉ thị của UBND huyện về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 vụ mùa 2016 54
03/CT-UBND26/4/2016 Chỉ thị của UBND huyện v/v tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 31
01/CT-UBND14/01/2016 Chỉ thị của UBND huyện v/v tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 96
03/CT-UBND23/04/2015 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 30
02/CT-UBND30/01/2015 Chỉ thị v/v tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 18
07/CT-UBND30/12/2014 Chỉ thị của UBND huyện v/v tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 14
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm