TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (5)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (15)
Kế hoạch (10)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (2)
Quyết định (239)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (414)
Giấy mời (1)
Thông báo (248)
Kế hoạch (154)
Báo cáo (26)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (39)
Chỉ thị (6)
Thông báo (104)
Kế hoạch (31)
Công văn (68)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (9)
Kết luận (4)
Chỉ thị (41)
Quyết định (447)
Công văn (1205)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (270)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (146)
Công văn (84)
Thông báo (11)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (214)
Nghị quyết (22)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
01/HD-BCĐ PT"TDĐKXDĐSVH"03/5/2017 Hướng dẫn của BCĐ phong trào toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hoá 55
02-HD/HU31/5/2016 Hướng dẫn của Huyện ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 132
02-HD/MTTQ23/02/2016 Hướng dẫn của Ủy Ban MTTQ Huyện: Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (nhiệm kỳ 2016-2021) 46
01-HD/MTTQ22/02/2016 Hướng dẫn của Ủy Ban MTTQ Huyện: Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021) 18
32-HD/BTG15/04/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2015 25
31-HD/BTGHU25/03/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2015 27
30-HD/BTG24/03/2015 Hướng dẫn Tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) 10
03-HD/HU06/10/2014 Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 62
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm