TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
02/HD-UBND25/11/2017 Hướng dẫn của UBND huyện Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017 Phát động phong trào thi đua năm 2018 71
01/HD-UBND18/4/2017 Hướng dẫn của UBND huyện Quy trình cấp GCN QSD đất ở lần đầu của hộ gia đình cá nhân 109
01/HD-UBND09/11/2016 Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016 117
01/HD-UBND31/5/2016 Hướng dẫn của UBND huyện Nam Trực v/v tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 174
04/HD-UBND24/11/2015 Hướng dẫn của UBND huyện tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015 101
01/HD-UBND27/7/2015 Hướng dẫn của UBND huyện v/v Lập kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai 163
HD03/6/2015 Hướng dẫn của UBND huyện Quy trình thâm canh lúa mùa năm 2015 76
01/HD-HĐTD04/03/2015 Hướng dẫn thi trắc nghiệm trong đợt tuyển dụng giáo viên Mầm Non 2015 28
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm