TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (207)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (273)
Giấy mời (2)
Thông báo (168)
Kế hoạch (117)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (62)
Nghị quyết (16)
Quyết định (28)
Chỉ thị (5)
Thông báo (68)
Kế hoạch (22)
Công văn (44)
Hướng dẫn (7)
Báo cáo (22)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (57)
Quyết định (469)
Công văn (978)
Thông báo (172)
Chương trình (7)
Thông tư (229)
Công điện (18)
Hướng dẫn (48)
Kế hoạch (201)
Nghị định (164)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
668/HD-STNMT4/4/2017 Hướng dẫn của Sở Tài nguyên môi trường thực hiện tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 13
362/HD - STNMT28/02/2017 Hướng dẫn của Sở Tài nguyên MT: Hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh,dịch vụ, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Đinh 2
3361/HD-STNMT21/12/2016 Hướng dẫn của Sở TNMT v/v yêu cầu kỹ thuật và vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT 12
884/SVHTTDL-QLTDTD15/12/2016 Hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Nam Định lần thứ VIII năm 2017 tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ XIII năm 2018 14
949/HD-SNN07/12/2016 Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ chứng minh mức đạt Tiêu chí xã Nông thôn mới năm 2016: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi) và Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất) 42
914/HD-SNN30/11/2016 Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT Đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016 71
2828/HD-STNMT10/11/2016 Hướng dẫn của Sở Tài nguyên MT Thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 5
12/HD-SLĐTBXH03/11/2016 Hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và xã hội triển khai thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ 24
1041/HD-TĐKT12/10/2016 Hướng dẫn của Sở Nội vụ Tổ chức cụm, khối thi đua và bình xét đề nghị tặng danh hiệu thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh 37
953/HD-SNV20/9/2016 Hướng dẫn của Sở Nội vụ Triển khai Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí các chức danh các chức danh cán bộ, công chức theo Danh sách 111 xã, phường, thị trấn 113
946/HD-SNV16/9/2016 Hướng dẫn của Sở Nội vụ v/v tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn 179
927/HD-SNV14/9/2016 Hướng dẫn của Sở Nội vụ Thực hiện chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã, thị trấn có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ 56
818/HDLN-SGDĐT-BHXH04/8/2016 Hướng dẫn của Sở Giáo dục &ĐT; Bảo hiểm XH tỉnh Nam Định thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên kể từ năm học 2016-2017 24
785/HD-SNV05/8/2016 Hướng dẫn của Sở Nội vụ v/v giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính Nhà nước; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Y tế xã, phường, thị trấn và tổng số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm 2016 60
07/HD-SLĐTBXH04/7/2016 Hướng dẫn của Sở Lao động TB&XH v/v tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ(27/7/2947-27/7/2016) 93
01/HD-HĐND05/7/2016 Hướng dẫn của HĐND tỉnh Một số nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND huyện, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 231
493/SXD-QLHĐXD20/6/2016 Hướng dẫn thực hiện của Sở Xây dựng: Xác định đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/20126 của Bộ Xây dựng 25
90/HD-HĐGDQPAN31/05/2016 Hướng dẫn của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh: Danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. 24
1138/HD-UBTVQH1303/6/2016 Hướng dẫn của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 170
06/HD-SLĐTBXH30/5/2016 Hướng dẫn Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 13
1 2 3
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm