TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
510/HD-NN12/7/2017 Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp v/v hướng dẫn đánh giá và căn cứ chứng minh mức đạt 19 tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 144
04/HD-LĐTBXH09/06/2017 Hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh xã hội: Thực hiện hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 10
416/HD-SNN06/06/2017 Hướng dẫn của Sở nông nghiệp: Căn cứ chứng minh xã đạt chuẩn quốc gia Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất giai đoạn 2017-2020 11
01/HD-STP23/05/2017 Hướng dẫn của Sở Tư pháp: Đánh giá kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 31
1067/HD-STNMT 17/05/2017 Hướng dẫn của Sở Tài nguyên MT: Thành phần hồ sơ tiêu chí môi trường đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 28
01/HD-BCĐ PT"TDĐKXDĐSVH"03/5/2017 Hướng dẫn của BCĐ phong trào toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hoá 34
02/HD-LĐTBXH28/4/2017 Hướng dẫn của Sở Lao động TB-XH: Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 29/8/2015 của Thủ tướng chính phủ 27
01/HD-UBND18/4/2017 Hướng dẫn của UBND huyện Quy trình cấp GCN QSD đất ở lần đầu của hộ gia đình cá nhân 89
668/HD-STNMT4/4/2017 Hướng dẫn của Sở Tài nguyên môi trường thực hiện tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 19
362/HD - STNMT28/02/2017 Hướng dẫn của Sở Tài nguyên MT: Hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh,dịch vụ, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Đinh 3
3361/HD-STNMT21/12/2016 Hướng dẫn của Sở TNMT v/v yêu cầu kỹ thuật và vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT 12
884/SVHTTDL-QLTDTD15/12/2016 Hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Nam Định lần thứ VIII năm 2017 tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ XIII năm 2018 15
949/HD-SNN07/12/2016 Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ chứng minh mức đạt Tiêu chí xã Nông thôn mới năm 2016: Tiêu chí số 3 (Thủy lợi) và Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất) 43
914/HD-SNN30/11/2016 Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT Đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016 71
2828/HD-STNMT10/11/2016 Hướng dẫn của Sở Tài nguyên MT Thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 5
01/HD-UBND09/11/2016 Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016 111
12/HD-SLĐTBXH03/11/2016 Hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và xã hội triển khai thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ 24
1041/HD-TĐKT12/10/2016 Hướng dẫn của Sở Nội vụ Tổ chức cụm, khối thi đua và bình xét đề nghị tặng danh hiệu thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh 37
953/HD-SNV20/9/2016 Hướng dẫn của Sở Nội vụ Triển khai Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí các chức danh các chức danh cán bộ, công chức theo Danh sách 111 xã, phường, thị trấn 113
946/HD-SNV16/9/2016 Hướng dẫn của Sở Nội vụ v/v tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn 182
1 2 3 4
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm