TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (234)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (398)
Giấy mời (1)
Thông báo (235)
Kế hoạch (146)
Báo cáo (25)
Khác (21)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (96)
Kế hoạch (31)
Công văn (61)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Chỉ thị (38)
Quyết định (430)
Công văn (1149)
Thông báo (191)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (253)
Nghị định (1)
Nghị quyết (55)
Báo cáo (19)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (1)
Chỉ thị (31)
Quyết định (141)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (285)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (208)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
40-KH/HU28/11/2017 Kế hoạch của Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương đảng (khóa XII) 161
24-KH/MTTQ-BTT9/9/2017 Kế hoạch của Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện và cấp xã 58
38-KH/HU06/8/2017 Kế hoạch của Huyện uỷ Nam Trực thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư (khoá XII) v/v tiếp tục thực hiện chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI ) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới 29
37-KH/HU26/7/2017 Kế hoạch của Huyện uỷ Hướng dẫn giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai năm 2017 28
36-KH/HU20/7/2017 Kế hoạch của Huyện uỷ tổ chức học tập , quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH trung ương Đảng (khoá XII) 167
35-KH/HU12/7/2017 Kế hoạch của huyện uỷ Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX) về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam 24
34-KH/HU12/7/2017 Kế hoạch của Huyện uỷ Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khoá VIII) và chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 87
33-KH/HU25/5/2017 Kế hoạch của UBND huyện Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" 43
31-KH/HU09/5/2017 Kế hoạch của Huyện uỷ Luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2017 đến năm 2020 423
27-KH/HU17/4/2017 Kế hoạch của Huyện uỷ Nam Trực triển khai công tác rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-Nq/TW ngày 30/11/2014 của Bộ Chính trị (Khoá IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/06/2012 của Bộ Chính trị (Khoá XI) 462
26-KH/HU3/4/2017 Kế hoạch của Huyện ủy Nam Trực/: giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 172
25-KH/HU20/3/2017 Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 105
21-KH/HU08/12/2016 Kế hoạch của Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 191
20/KH-HU02/11/2016 Kế hoạch của Huyện ủy Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 101
20-KH/HU02/11/2016 Kế hoạch của Huyện ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CTTW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 26
18-KH/HU21/10/2016 Kế hoạch của Huyện ủy Nam Trực kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016 309
19-KH/HU25/10/2016 Kế hoạch của Huyện ủy tuyên truyền về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trường Chinh (09/02/1907-09/02/2017) 36
15-KH/HU01/9/2016 Kế hoạch của Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) 137
01/KHPH-MTTQ-TCTV15/6/2016 Kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn lao động huyện, UBMT TQ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện: Phát động đợt vận động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt 33
12-KH/HU13/6/2016 Kế hoạch của Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 80
1 2
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm