TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (3)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (228)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (363)
Giấy mời (1)
Thông báo (223)
Kế hoạch (140)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (91)
Kế hoạch (30)
Công văn (58)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (415)
Công văn (1103)
Thông báo (188)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (243)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (12)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (137)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (272)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
66/KH-UBND16/11/2017 Kế hoạch của UBND huyện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 51
64/KH-UBND9/11/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức "Tuần lễ Văn hoá - Giáo dục" lần thứ VO năm 2017 120
63/KH-UBND31/10/2017 Kế hoạch của UBND huyện v/v phát động chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng Đông Xuân 2017 - 2018 73
685/KH-HĐNVQS01/11/2017 Kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện: Sơ tuyển sức khoẻ cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 75
62/KH-UBND30/10/2017 Kế hoạch của UBND huyện Triển khai "Tháng hành động vì bình đẳng giới và Phòng, chống báo lực trên cơ sở giới" năm 2017 13
57/KH-UBND22/9/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2017 147
56/KH-UBND20/9/2017 Kế hoạch của UBND huyện xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thuỷ lợi theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Nam Định năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Nam Trực 40
23/KH-BCĐVSATTP21/9/2017 Kế hoạch của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện: Triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 28
55/KH-UBND14/9/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017" trên địa bàn huyện Nam Trực 29
54/KH-UBND14/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện triển khai các nhiệm vụ thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới 91
53/KH-UBND14/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012-2017 28
52/KH-UBND14/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 31
51/KH-UBND10/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tiếp tục lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2017 93
50/KH-UBND06/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2017 16
47/KH-UBND21/07/2017 Kế hoạch của UBND huyện Phòng, chống dịch Sốt xuất huyết Dengue 29
46/KH-UBND19/7/2017 Kế hoạch của UBND huyện thực hiện kiểm tra, xác nhận kiến thức cho các tổ chức, cá nhân Sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ngành Công Thương 14
43/KH-UBND5/7/2017 Kế hoạch của UBND huyện Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện Nam trực, giai đoạn 2016-2020 18
44/KH-UBND10/7/2017 Kế hoạch của UBND huyện Duy trì, cải tiến, xây dựng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 39
42/KH-UBND5/7/2017 Kế hoạch của UBND huyện tổ chức khánh thành và bàn giao "Nhà tình nghĩa" năm 2017 56
37/KH-UBND07/6/2017 Kế hoạch của UBND huyện Kiểm tra Quy chế hoạt động của UBND các xã, thị trấn năm 2017 148
1 2 3 4 5 6 7
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm