TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (10)
Kế hoạch (6)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (223)
Chỉ thị (13)
Công điện (11)
Công văn (325)
Giấy mời (1)
Thông báo (201)
Kế hoạch (132)
Báo cáo (24)
Khác (15)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (83)
Kế hoạch (30)
Công văn (54)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (33)
Quyết định (399)
Công văn (1064)
Thông báo (184)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (55)
Kế hoạch (232)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (133)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (252)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (182)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
55/KH-UBND14/9/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017" trên địa bàn huyện Nam Trực 23
54/KH-UBND14/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện triển khai các nhiệm vụ thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới 85
53/KH-UBND14/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012-2017 26
52/KH-UBND14/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 30
51/KH-UBND10/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tiếp tục lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2017 90
50/KH-UBND06/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2017 12
47/KH-UBND21/07/2017 Kế hoạch của UBND huyện Phòng, chống dịch Sốt xuất huyết Dengue 28
46/KH-UBND19/7/2017 Kế hoạch của UBND huyện thực hiện kiểm tra, xác nhận kiến thức cho các tổ chức, cá nhân Sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ngành Công Thương 14
43/KH-UBND5/7/2017 Kế hoạch của UBND huyện Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện Nam trực, giai đoạn 2016-2020 17
44/KH-UBND10/7/2017 Kế hoạch của UBND huyện Duy trì, cải tiến, xây dựng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 38
42/KH-UBND5/7/2017 Kế hoạch của UBND huyện tổ chức khánh thành và bàn giao "Nhà tình nghĩa" năm 2017 56
37/KH-UBND07/6/2017 Kế hoạch của UBND huyện Kiểm tra Quy chế hoạt động của UBND các xã, thị trấn năm 2017 145
30/KH-UBND11/5/2017 Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2017 định hướng đến năm 2020 huyện Nam Trực 190
36/KH-UBND30/5/2017 Kế hoạch hành động của UBND huyện Thực hiện đề án chăm sóc người cao tuổi Huyện Nam Trực giai đoạn 2017-2025 54
35/KH-UBND30/5/2017 Kế hoạch hành động của UBND huyện truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển giai đoạn 2017-2020 30
33/KH-UBND26/5/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam năm 2017 50
29/KH-UBND04/5/2017 Kế hoạch của UBND huyện triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 51
28/KH-UBND04/5/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) 92
27/KH-UBND24/4/2017 Kế hoạch của UBND huyện nâng cao tỷ lệ thu gom, chất lượng xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xử lý dứt điểm tình trạng xả rác thải trên các trục đường giao thông, công trình thuỷ lợi, đê điều trên địa bàn toàn huyện 48
26/KH-UBND21/4/2017 Kế hoạch chi tiết của UBND huyện giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2017 140
1 2 3 4 5 6 7
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm