TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (207)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (273)
Giấy mời (2)
Thông báo (168)
Kế hoạch (117)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (62)
Nghị quyết (16)
Quyết định (28)
Chỉ thị (5)
Thông báo (68)
Kế hoạch (22)
Công văn (44)
Hướng dẫn (7)
Báo cáo (22)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (57)
Quyết định (469)
Công văn (978)
Thông báo (172)
Chương trình (7)
Thông tư (229)
Công điện (18)
Hướng dẫn (48)
Kế hoạch (201)
Nghị định (164)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
26/KH-UBND21/4/2017 Kế hoạch chi tiết của UBND huyện giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2017 50
02/KH-TTHĐND19/4/2017 Kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện Giám sát kết quả thực hiện kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2016 về việc cấp GCN QSD đất cho người dân tại 5 xã Đồng Sơn, Tân Thịnh, Nam Hải, Nam Hoa, Nam Cường và Phòng Tài nguyên Môi trường 34
01/KH-TTHĐND29/3/2017 Kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện Giám sát công tác quản lý thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Nam Trực 43
01/KH-ĐKTLN12/4/2017 Kế hoạch của Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Nam trực kiểm tra việc chống thất thu ngân sách nhà nước tại làng nghề Bình Yên xã Nam Thanh - Huyện Nam Trực 22
23/KH-UBND9/4/2017 Kế hoạch của UBND huyện Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017 18
24/KH-UBND12/4/2017 Kế hoạch của UBND huyện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trực 174
18-KH/BCĐ24/3/2017 Kế hoạch của Ban chỉ đạo "TDĐKXDĐSVH" huyện Nam Trực triển khai công tác trọng tâm xây dựng đời sống văn hóa năm 2017 24
21/KH-UBND17/3/2017 Kế hoạch triển khai năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2017 20
16/KH-UBND02/3/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động huyện Nam Trực lần thứ I năm 2017 11
19/KH-UBND08/03/2017 Kế hoạch của UBND huyện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước năm 2017 31
01/KH-BCĐ06/3/2017 Kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tình nguyện: Vận động và tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2017 32
35/KH-UBND24/2/2017 Kế hoạch của UBND huyện:Tổ chức Đại hội TDTT huyện Nam Trực lần thứ VIII năm 2017 81
14/KH -UBND24/2/2017 Kế hoạch của UBND huyện: Tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2017 12
09/KH-UBND23/1/2017 Kế hoạch của UBND huyện Triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Nam Trực 22
11/KH-UBND13/2/2017 Kế hoạch của UBND huyện Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 70
10/KH-UBND7/2/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017 109
01/KH-BCĐ17/1/2017 Kế hoạch của Ban chỉ đạo chợ Viềng Xuân năm 2017: Tổ chức chợ Viềng Xuân năm 2017 29
07/KH-UBND16/1/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Đinh Dậu năm 2017 165
06/KH-UBND12/1/2017 Kế hoạch của UBND huyện thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công nhân dịp tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 28
05/KH-UBND11/1/2017 kế hoạch của UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ công tác an ninh trật tự năm 2017 44
1 2 3 4 5 6
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm