TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (234)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (398)
Giấy mời (1)
Thông báo (235)
Kế hoạch (146)
Báo cáo (25)
Khác (21)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (96)
Kế hoạch (31)
Công văn (61)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Chỉ thị (38)
Quyết định (430)
Công văn (1149)
Thông báo (191)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (253)
Nghị định (1)
Nghị quyết (55)
Báo cáo (19)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (1)
Chỉ thị (31)
Quyết định (141)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (285)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (208)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
08/KH-UBND18/1/2018 Kế hoạch của UBND huyện Ra quân đợt I giải toả hành lang ATGT gắn với vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện, đường liên xã, đường trục xã, đường xóm 108
06/KH-UBND17/1/2018 Kế hoạch của UBND huyện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở;chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 21
04/KH-UBND15/1/2018 Kế hoạch của UBND huyện triển khai công tác đảm bảo an An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018 8
03/KH-UBND11/1/2018 Kế hoạch của UBND huyện tuyên truyền, tập huấn, quản lý giám sát, phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2018 và Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc phòng, chống bệnh Lùn sọc đen 6
67/KH-UBND8/12/2017 Kế hoạch của UBND huyện thực hiện công tác cải cách hành chính huyện Nam Trực năm 2018 48
770/KH-HĐNVQS21/11/2017 Kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tổ chức triển khai khám sức khỏe NVQS cho nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 78
66/KH-UBND16/11/2017 Kế hoạch của UBND huyện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 93
64/KH-UBND9/11/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức "Tuần lễ Văn hoá - Giáo dục" lần thứ VO năm 2017 123
63/KH-UBND31/10/2017 Kế hoạch của UBND huyện v/v phát động chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng Đông Xuân 2017 - 2018 81
685/KH-HĐNVQS01/11/2017 Kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện: Sơ tuyển sức khoẻ cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 78
62/KH-UBND30/10/2017 Kế hoạch của UBND huyện Triển khai "Tháng hành động vì bình đẳng giới và Phòng, chống báo lực trên cơ sở giới" năm 2017 16
57/KH-UBND22/9/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2017 149
56/KH-UBND20/9/2017 Kế hoạch của UBND huyện xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thuỷ lợi theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Nam Định năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Nam Trực 42
23/KH-BCĐVSATTP21/9/2017 Kế hoạch của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện: Triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 32
55/KH-UBND14/9/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017" trên địa bàn huyện Nam Trực 32
54/KH-UBND14/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện triển khai các nhiệm vụ thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới 96
53/KH-UBND14/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012-2017 28
52/KH-UBND14/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 31
51/KH-UBND10/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tiếp tục lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2017 95
50/KH-UBND06/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2017 16
1 2 3 4 5 6 7 8
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm