TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
19/KH-UBND05/02/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 8
37/KH-BCĐ01/02/2018 Kế hoạch của BCĐ Phòng chống tội phạm và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh: Thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2018 5
17/KH-UBND01/02/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới 10
15/KH-UBND31/01/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án "Chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội" trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 8
15/KH-UBND02/2/2018 Kế hoạch của UBND huyện: Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, vớt bèo rác; xử lý vi phạm trên hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc địa bàn huyện Nam trực 30
14/KH-UBND31/01/2018 Kế hoạch của UBND huyện thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công nhân dioj tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 57
13/KH-UBND23/01/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2018 11
06/KH-UBND09/01/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 14
12/KH-UBND18/01/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh: Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định 1
36/KH-BCĐ38916/01/2018 Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389/ĐP: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bốn, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng 3
09/KH-UBND22/1/2018 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức phát động Tết trồng cây Mậu Tuất năm 2018 39
08/KH-UBND18/1/2018 Kế hoạch của UBND huyện Ra quân đợt I giải toả hành lang ATGT gắn với vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện, đường liên xã, đường trục xã, đường xóm 186
06/KH-UBND17/1/2018 Kế hoạch của UBND huyện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở;chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 26
09/KH-UBND12/01/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 14
10/KH-UBND12/01/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh: Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định 7
11/KH-UBND15/01/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp của tỉnh Nam Định năm 2018 10
08/KH-UBND 10/01/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020" 6
04/KH-UBND15/1/2018 Kế hoạch của UBND huyện triển khai công tác đảm bảo an An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018 13
03/KH-UBND11/1/2018 Kế hoạch của UBND huyện tuyên truyền, tập huấn, quản lý giám sát, phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2018 và Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc phòng, chống bệnh Lùn sọc đen 8
07/KH-UBND10/01/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh Trồng rừng, trồng cây và phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018 11
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm