TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (207)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (273)
Giấy mời (2)
Thông báo (168)
Kế hoạch (117)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (62)
Nghị quyết (16)
Quyết định (28)
Chỉ thị (5)
Thông báo (68)
Kế hoạch (22)
Công văn (44)
Hướng dẫn (7)
Báo cáo (22)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (57)
Quyết định (469)
Công văn (978)
Thông báo (172)
Chương trình (7)
Thông tư (229)
Công điện (18)
Hướng dẫn (48)
Kế hoạch (201)
Nghị định (164)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
58/KH-HĐND14/04/2017 Kế hoạch của HĐND tỉnh: Giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về" Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm CN, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nam Định" 8
35/KH-UBND13/04/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định 7
31/KH-UBND05/04/2017 Kế hoạch của Sở Tư pháp: Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2017 5
31/KH-UBND05/04/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2017 12
30/KH-UBND05/04/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện công tác về bồi thường nhà nước năm 2017 2
213/KH-SNN28/03/2017 Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT: Kiểm tra các dự án cấp nước sạch nông thôn tập trung do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2017 26
28/KH-UBND 28/03/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017 8
140/KH-SCT15/3/2017 Kế hoạch của Sở Công Thương: Triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017 8
27/KH-UBND20/3/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021 65
26/KH-UBND15/3/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh Thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Nam Định 6
25/KH-UBND15/3/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Nam Định, giai đoạn 2017-2020 2
24/KH - UBND 08/03/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện " Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024" 14
177/KH-BCĐVSATTP05/03/2017 Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh: Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP năm 2017 22
20/KH-UBND28/2/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh Năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 4
19/KH-UBND28/2/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh Quan trắc môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản năm 2017 4
220/KH-SNV22/2/2017 Kế hoạch của Sở nội vụ Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 76
17/KH-UBND17/2/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 3
246/KH-BATGT08/2/2017 Kế hoạch của Ban An toàn giao thông tỉnh Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 9
11/KH-UBND19/1/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 16
160/KH-CCHC07/2/2017 Kế hoạch của Sở Nội vụ Điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm