TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (18)
Quyết định (211)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (285)
Giấy mời (2)
Thông báo (176)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (5)
Thông báo (72)
Kế hoạch (24)
Công văn (47)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (23)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (61)
Quyết định (490)
Công văn (1010)
Thông báo (174)
Chương trình (8)
Thông tư (232)
Công điện (18)
Hướng dẫn (51)
Kế hoạch (211)
Nghị định (169)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
51/KH-UBND24/05/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010 4
496/KH-SNV18/05/2017 Kế hoạch của Sở Nội vụ: Triển khai thực hiện "Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020" trên địa bàn tỉnh Nam Định 55
03/KH-BCĐ12/05/2017 Kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc: Thực hiện Đề án "Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người", Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 năm 2017 6
889/KH-SGTVT12/05/2017 Kế hoạch của Sở Giao thông vận tải: Triển khai thực hiện công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức cưỡng chế đối với các vi phạm Kết cấu hạ tầng GTĐB và Hành lang ATĐB trong tháng cao điểm từ 12/5/2017-15/6/2017 trên các tuyến QL.21, Ql.21B, QL.37B và QL.38B - tỉnh Nam Định 33
32/KH-UBND07/4/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nam Định năm 2017 định hướng năm 2018 136
104-KH/BTGTW28/4/2017 Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" 19
16/KH-BCĐ38927/04/2017 Kế hoạch của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nam Định: Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 11
15/KH-BCĐ25/4/2017 Kế hoạch của BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh: Triển khai thực hiện Phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020 8
37/KH-UBND20/04/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 6
38/KH-UBND20/04/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh 1
58/KH-HĐND14/04/2017 Kế hoạch của HĐND tỉnh: Giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về" Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm CN, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nam Định" 17
35/KH-UBND13/04/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định 7
31/KH-UBND05/04/2017 Kế hoạch của Sở Tư pháp: Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2017 5
31/KH-UBND05/04/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2017 12
30/KH-UBND05/04/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện công tác về bồi thường nhà nước năm 2017 2
213/KH-SNN28/03/2017 Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT: Kiểm tra các dự án cấp nước sạch nông thôn tập trung do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2017 26
28/KH-UBND 28/03/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017 8
140/KH-SCT15/3/2017 Kế hoạch của Sở Công Thương: Triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017 8
27/KH-UBND20/3/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021 65
26/KH-UBND15/3/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh Thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Nam Định 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm