TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (10)
Kế hoạch (6)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (223)
Chỉ thị (13)
Công điện (11)
Công văn (325)
Giấy mời (1)
Thông báo (203)
Kế hoạch (132)
Báo cáo (24)
Khác (15)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (83)
Kế hoạch (30)
Công văn (54)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (33)
Quyết định (401)
Công văn (1065)
Thông báo (184)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (55)
Kế hoạch (233)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (133)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (252)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (182)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
93/KH-UBND 14/09/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định 1
24-KH/MTTQ-BTT9/9/2017 Kế hoạch của Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện và cấp xã 36
55/KH-UBND14/9/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017" trên địa bàn huyện Nam Trực 25
09/KH-TTHĐND12/9/2017 Kế hoạch của HĐND huyện giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân và phối hợp thi hành án dân sự trên địa bàn xã, thị trấn 54
1162/KH-BCĐVSATTP08/09/2017 Kế hoạch của BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017 108
90/KH-UBND8/9/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", " Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai- năm 2018 13
85/KH-UBND31/08/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 1/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của BCH TW Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 7
07/KH-ĐĐBQH06/09/2017 Kế hoạch của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV 68
89/KH-UBND06/09/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 2
84/KH-UBND31/08/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2021 5
83/KH-UBND31/08/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Nam Định 5
657/KH-SNN25/08/2017 Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai thực hiện công tác Theo dõi - Đánh giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định năm 2017 11
10/CT-UBND23/08/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh: về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi, đất đai hành lang bảo vệ đê điều, xả thải vào nguồn nước; quản lý khai thác, vận chuyển, bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh 18
82/KH-UBND23/08/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI) của tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020 2
54/KH-UBND14/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện triển khai các nhiệm vụ thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới 85
79/KH-UBND16/08/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai Dự án " Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin" trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2017-2020 7
53/KH-UBND14/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012-2017 26
52/KH-UBND14/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 30
51/KH-UBND10/8/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tiếp tục lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2017 92
1651/KH-SGTVT 07/08/2017 Kế hoạch của Sở Giao thông vận tải Thực hiện giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2017 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm