TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (228)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (364)
Giấy mời (1)
Thông báo (224)
Kế hoạch (140)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (92)
Kế hoạch (30)
Công văn (59)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (415)
Công văn (1103)
Thông báo (189)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (243)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (12)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (138)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (275)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
107/KH-UBND15/11/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện phong trào thi đua " Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 18
66/KH-UBND16/11/2017 Kế hoạch của UBND huyện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 74
250/KH-CTĐ10/11/2017 Kế hoạch của Tỉnh hội Nam Định Thực hiện phong trào " Tết vì người nghèo và NNCĐ da cam " Xuân Mậu Tuất năm 2018 và tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Phong trào " Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" giai đoạn 2009-2018 6
64/KH-UBND9/11/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức "Tuần lễ Văn hoá - Giáo dục" lần thứ VO năm 2017 120
106/KH-UBND 02/11/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện 12
12/KH-HĐND06/11/2017 Kế hoạch của HĐND huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, kỳ họp thứ bảy HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 84
63/KH-UBND31/10/2017 Kế hoạch của UBND huyện v/v phát động chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng Đông Xuân 2017 - 2018 73
685/KH-HĐNVQS01/11/2017 Kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện: Sơ tuyển sức khoẻ cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 76
62/KH-UBND30/10/2017 Kế hoạch của UBND huyện Triển khai "Tháng hành động vì bình đẳng giới và Phòng, chống báo lực trên cơ sở giới" năm 2017 13
234/KH-HĐND30/10/2017 Kế hoạch của HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh 28
11/KH-HĐND13/10/2017 Kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực Giám sát về công tác quản lý xây dựng cơ bản năm 2015, 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện 112
1015/KH-SNV05/10/2017 Kế hoạch của Sở Nội vụ: Kiểm tra công tác quản lý tổ chức bộ máy và biên chế viên chức ngành giáo đào tạo tại UBND các huyện, thành phố năm 2017 46
101/KH-UBND 02/10/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 15
99/KH-UBND 02/10/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 13
100/KH-UBND02/10/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định đến năm 2020 14
10/KH-TTHĐND29/09/2017 Kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện: Giám sát công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện (01/01/2017 đến 31/8/2017) 61
96/KH-UBND 21/09/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, giai đoạn 2017- 2018 8
98/KH-UBND22/09/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định 9
57/KH-UBND22/9/2017 Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2017 147
56/KH-UBND20/9/2017 Kế hoạch của UBND huyện xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thuỷ lợi theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Nam Định năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Nam Trực 40
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm