TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
69/KH-UBND18/07/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2017 14
46/KH-UBND19/7/2017 Kế hoạch của UBND huyện thực hiện kiểm tra, xác nhận kiến thức cho các tổ chức, cá nhân Sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ngành Công Thương 10
67/KH-UBND13/7/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: thực hiện Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất trên địa bàn tỉnh Nam Đinh 7
35-KH/HU12/7/2017 Kế hoạch của huyện uỷ Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX) về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam 17
34-KH/HU12/7/2017 Kế hoạch của Huyện uỷ Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khoá VIII) và chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 72
43/KH-UBND5/7/2017 Kế hoạch của UBND huyện Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện Nam trực, giai đoạn 2016-2020 14
44/KH-UBND10/7/2017 Kế hoạch của UBND huyện Duy trì, cải tiến, xây dựng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 33
42/KH-UBND5/7/2017 Kế hoạch của UBND huyện tổ chức khánh thành và bàn giao "Nhà tình nghĩa" năm 2017 56
65/KH-UBND29/06/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nam Định năm 2017 11
62/KH-UBND20/06/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017 47
61/KH-UBND16/06/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ 8
59/KH-UBND14/06/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 tỉnh Nam Định 6
60/KH-UBND14/06/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Nam Định 2
48A/KH-UBND19/05/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh: Kiểm tra việc mở các bãi kinh doanh vật liệu trái phép tại các tuyến đê và việc khai thác cát trái phép trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh Nam Định 18
04/KH-HĐND8/6/2017 Kế hoạch của HĐND huyện Tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 với cử tri huyện Nam Trực 40
37/KH-UBND07/6/2017 Kế hoạch của UBND huyện Kiểm tra Quy chế hoạt động của UBND các xã, thị trấn năm 2017 143
17/KH-LĐTBXH12/05/2017 Kế hoạch của Sở Lao động Thương Binh và xã hội: Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động Phần Cầu lao động năm 2017 11
30/KH-UBND11/5/2017 Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2017 định hướng đến năm 2020 huyện Nam Trực 181
15/KH-SLĐTBXH12/05/2017 Kế hoạch của Sở Lao động Thương binh xã hội: Tập huấn nghiệp vụ về lao động, tiền lương, BHXH năm 2017 48
19/KH-BCĐ29/5/2017 Kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS& phòng chống Ma tuý, Mại dâm tỉnh: Mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy, hưởng ứng thực hiện" Tháng hành động phòng , chống ma túy", " Ngày toàn dân phòng, chống ma túy" năm 2017 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm