TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
16/2017/QH1415/11/2017 Luật Lâm nghiệp 2
18/2017/QH1421/11/2017 Luật Thủy sản 2
20/2017/QH1423/11/2017 Luật Quản lý nợ công 7
21/2017/QH1424/11/2017 Luật Quy hoạch 9
01/VBHN-VPQH10/7/2017 Văn bản hợp nhất Văn phòng Quốc hội: hợp nhất Bộ luật Hình sự. 32
15/2017/QH1421/06/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 23
14/2017/QH1420/06/2017 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 3
13/2017/QH1420/06/2017 Luật Cảnh vệ 6
12/2017/QH1420/06/2017 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 7
11/2017/QH1420/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý 4
10/2017/QH1420/06/2017 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 5
09/2017/QH1419/06/2017 Luật du lịch 1
08/2017/QH1419/06/2017 Luật thủy lợi 2
07/2017/QH1419/06/2017 Luật Chuyển giao công nghệ 1
05/2017/QH1412/06/2017 Luật quản lý ngoại thương 1
04/2017/QH1412/06/2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 4
02/2016/QH1418/11/2016 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 24
01/2016/QH1417/11/2016 Luật đấu giá tài sản. 7
103/2016/QH13 05/04/2016 Luật Báo chí 12
104/2016/QH1306/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin 4
1 2 3 4
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm