TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (228)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (364)
Giấy mời (1)
Thông báo (224)
Kế hoạch (140)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (92)
Kế hoạch (30)
Công văn (59)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (415)
Công văn (1103)
Thông báo (189)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (243)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (12)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (138)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (275)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
01/VBHN-VPQH10/7/2017 Văn bản hợp nhất Văn phòng Quốc hội: hợp nhất Bộ luật Hình sự. 32
15/2017/QH1421/06/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 23
14/2017/QH1420/06/2017 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 3
13/2017/QH1420/06/2017 Luật Cảnh vệ 6
12/2017/QH1420/06/2017 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 7
11/2017/QH1420/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý 4
10/2017/QH1420/06/2017 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 5
09/2017/QH1419/06/2017 Luật du lịch 1
08/2017/QH1419/06/2017 Luật thủy lợi 2
07/2017/QH1419/06/2017 Luật Chuyển giao công nghệ 1
05/2017/QH1412/06/2017 Luật quản lý ngoại thương 1
04/2017/QH1412/06/2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 4
02/2016/QH1418/11/2016 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 23
01/2016/QH1417/11/2016 Luật đấu giá tài sản. 7
103/2016/QH13 05/04/2016 Luật Báo chí 12
104/2016/QH1306/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin 4
105/2016/QH1306/04/2016 Luật Dược 7
106/2016/QH1306/04/2016 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 3
107/2016/QH1306/04/2016 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 3
91/2015/QH1325/11/2015 Bộ Luật Dân sự 21
1 2 3 4
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm