TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
06/2018/NĐ-CP05/01/2018 Nghị định của Chính phủ: Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non 25
129/2017/NĐ-CP16/11/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 1
144/2017/NĐ-CP15/12/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý 5
152/2017/NĐ-CP27/12/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 23
161/2017/NĐ-CP29/12/2017 Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội 7
162/2017/NĐ-CP30/12/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 6
123/2017/NĐ-CP14/11/2017 Nghị định của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 21
127/2017/NĐ-CP16/11/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng 6
128/2017/NĐ-CP16/11/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự 3
139/2017/NĐ-CP27/11/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 5
140/2017/NĐ-CP05/12/2017 Nghị định của Chính phủ : Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 14
141/2017/NĐ-CP07/12/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 10
121/2017/NĐ-CP06/11/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam 9
120/2017/NĐ-CP06/11/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 13
119/2017/NĐ-CP01/11/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 1
113/2017/NĐ-CP09/10/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 2
01/VBHN-TTCP09/10/2017 Văn bản hợp nhất: hợp nhất Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 2
02/VBHN-TTCP09/10/2017 Văn bản hợp nhất: hợp nhất Nghị định quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. 7
115/2017/NĐ-CP16/10/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp 6
10271/VBHN-VPCP27/09/2017 Nghị định của Chính phủ: hợp nhất Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm