TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (10)
Kế hoạch (6)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (223)
Chỉ thị (13)
Công điện (11)
Công văn (325)
Giấy mời (1)
Thông báo (203)
Kế hoạch (132)
Báo cáo (24)
Khác (15)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (83)
Kế hoạch (30)
Công văn (54)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (33)
Quyết định (401)
Công văn (1065)
Thông báo (184)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (55)
Kế hoạch (233)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (133)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (252)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (182)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
97/2017/NĐ-CP18/08/2017 Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 9
102/2017/NĐ-CP01/09/2017 Nghị định của Chính phủ:Về đăng ký biện pháp bảo đảm 10
101/2017/NĐ-CP01/09/2017 Nghị định của Chính phủ: Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 70
100/2017/NĐ-CP17/08/2017 Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 1
92/2017/NĐ-CP07/08/2017 Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 12
91/2017/NĐ-CP31/07/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 25
90/2017/NĐ-CP31/07/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 17
88/2017/NĐ-CP27/07/2017 Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 48
83/2017/NĐ-CP17/07/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 1
80/2017/NĐ-CP17/07/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 4
78/2017/NĐ-CP03/07/2017 Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên 2
76/2017/NĐ-CP30/06/2017 Nghị định của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 94
70/2017/NĐ-CP 06/06/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 42
62/2017/NĐ-CP16/05/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản 15
53/2017/NĐ-CP08/05/2017 Nghị định của Chính phủ về việc quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. 13
47/2017/NĐ-CP24/04/2017 Nghị định của Chính phủ : uy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 78
46/2017/NĐ-CP21/04/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 9
45/2017/NĐ-CP21/04/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 5
44/2017/NĐ-CP14/04/2017 Nghị định số của Chính phủ :Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 29
43/2017/NĐ-CP14/04/2017 Nghị định số của Chính phủ : Về nhãn hàng hóa 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm