TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
78/2017/NĐ-CP03/07/2017 Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên 2
76/2017/NĐ-CP30/06/2017 Nghị định của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 93
70/2017/NĐ-CP 06/06/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 41
62/2017/NĐ-CP16/05/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản 15
53/2017/NĐ-CP08/05/2017 Nghị định của Chính phủ về việc quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. 13
47/2017/NĐ-CP24/04/2017 Nghị định của Chính phủ : uy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 77
46/2017/NĐ-CP21/04/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 9
45/2017/NĐ-CP21/04/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 5
44/2017/NĐ-CP14/04/2017 Nghị định số của Chính phủ :Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 29
43/2017/NĐ-CP14/04/2017 Nghị định số của Chính phủ : Về nhãn hàng hóa 4
42/2017/NĐ-CP05/04/2017 Nghị định của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 22
39/2017/NĐ-CP04/04/2017 Nghị định của Chính phủ: Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 4
33/2017/NĐ-CP03/04/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 5
32/2017/NĐ-CP31/03/2017 Nghị định của Chính phủ: Về tín dụng đầu tư của Nhà nước 1
31/2017/NĐ-CP23/03/2017 Nghị định của Chính phủ : Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm 23
28/2017/NĐ-CP20/03/2017 Nghị định của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 6
30/2017/NĐ-CP21/03/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 3
25/2017/NĐ-CP14/03/2017 Nghị định của Chính phủ: Về báo cáo tài chính nhà nước 20
22/2017/NĐ-CP24/02/2017 Nghị định của Chính phủ: Về hòa giải thương mại 5
21/2017/NĐ-CP24/02/2017 Nghị định của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm