TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (207)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (273)
Giấy mời (2)
Thông báo (168)
Kế hoạch (117)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (62)
Nghị quyết (16)
Quyết định (28)
Chỉ thị (5)
Thông báo (68)
Kế hoạch (22)
Công văn (44)
Hướng dẫn (7)
Báo cáo (22)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (57)
Quyết định (469)
Công văn (978)
Thông báo (172)
Chương trình (7)
Thông tư (229)
Công điện (18)
Hướng dẫn (48)
Kế hoạch (201)
Nghị định (164)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
44/2017/NĐ-CP14/04/2017 Nghị định số của Chính phủ :Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 18
43/2017/NĐ-CP14/04/2017 Nghị định số của Chính phủ : Về nhãn hàng hóa 0
42/2017/NĐ-CP05/04/2017 Nghị định của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 21
39/2017/NĐ-CP04/04/2017 Nghị định của Chính phủ: Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 4
33/2017/NĐ-CP03/04/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 5
32/2017/NĐ-CP31/03/2017 Nghị định của Chính phủ: Về tín dụng đầu tư của Nhà nước 1
31/2017/NĐ-CP23/03/2017 Nghị định của Chính phủ : Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm 22
28/2017/NĐ-CP20/03/2017 Nghị định của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 6
30/2017/NĐ-CP21/03/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 3
25/2017/NĐ-CP14/03/2017 Nghị định của Chính phủ: Về báo cáo tài chính nhà nước 20
22/2017/NĐ-CP24/02/2017 Nghị định của Chính phủ: Về hòa giải thương mại 5
21/2017/NĐ-CP24/02/2017 Nghị định của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 8
20/2017/NĐ-CP24/02/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 4
151/2016/NĐ-CP11/11/2016 Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 6
19/2017/NĐ-CP24/02/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng 20
109/2016/NĐ-CP01/07/2016 Nghị định của Chính phủ: quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 5
09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 23
07/2017/NĐ-CP07/2/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam 4
03/2017/NĐ-CP16/01/2017 Nghị định của Chính phủ: Về kinh doanh casino 16
02/2017/NĐ-CP 09/01/2017 Nghị định của Chính phủ: Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm