TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (228)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (364)
Giấy mời (1)
Thông báo (224)
Kế hoạch (140)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (92)
Kế hoạch (30)
Công văn (59)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (415)
Công văn (1103)
Thông báo (189)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (243)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (12)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (138)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (275)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
121/2017/NĐ-CP06/11/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam 9
120/2017/NĐ-CP06/11/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 13
119/2017/NĐ-CP01/11/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 1
113/2017/NĐ-CP09/10/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 2
01/VBHN-TTCP09/10/2017 Văn bản hợp nhất: hợp nhất Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 2
02/VBHN-TTCP09/10/2017 Văn bản hợp nhất: hợp nhất Nghị định quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. 7
115/2017/NĐ-CP16/10/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp 6
10271/VBHN-VPCP27/09/2017 Nghị định của Chính phủ: hợp nhất Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 10
10272/VBHN-VPCP27/09/2017 Nghị định của Chính phủ: hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính. 8
94/2017/NĐ-CP10/08/2017 Nghị định của Chính phủ: Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại 6
108/2017/NĐ-CP20/09/2017 Nghị định của Chính phủ: Về quản lý phân bón 3
107/2017/NĐ-CP14/09/2017 Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã 6
106/2017/NĐ-CP14/09/2017 Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 5
105/2017/NĐ-CP14/09/2017 Nghị định của Chính phủ: Về kinh doanh rượu 9
104/2017/NĐ-CP14/09/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều 10
103/2017/NĐ-CP12/09/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội 4
97/2017/NĐ-CP18/08/2017 Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 9
102/2017/NĐ-CP01/09/2017 Nghị định của Chính phủ:Về đăng ký biện pháp bảo đảm 10
101/2017/NĐ-CP01/09/2017 Nghị định của Chính phủ: Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 71
100/2017/NĐ-CP17/08/2017 Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm