TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (207)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (273)
Giấy mời (2)
Thông báo (168)
Kế hoạch (117)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (62)
Nghị quyết (16)
Quyết định (28)
Chỉ thị (5)
Thông báo (68)
Kế hoạch (22)
Công văn (44)
Hướng dẫn (7)
Báo cáo (22)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (57)
Quyết định (469)
Công văn (978)
Thông báo (172)
Chương trình (7)
Thông tư (229)
Công điện (18)
Hướng dẫn (48)
Kế hoạch (201)
Nghị định (164)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
47/TB-UBND 16/3/2017 Thông báo của UBND huyện v/v sử dụng văn bản điện tử tại phiên họp UBND huyện tháng 4/2017 66
01/NQ-HĐND03/3/2017 Nghị quyết của HĐND huyện Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND 66
67/NQ-HĐND22/12/2016 Nghị quyết của HĐND huyện Chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 57
61/NQ-HĐND22/12/2016 Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Nam Trực năm 2017 57
62/2016/NQ-HĐND22/12/2016 Nghị quyết của HĐND huyện v/v quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Nam Trực 43
536/UBND-PCT02/12/2016 Công văn của UBND huyện v/v đôn đốc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông tuyến đường Vàng B thị trấn Nam Giang 33
411/UBND-VP30/09/2016 Công văn của UBND huyện v/v vận động xây dựng quỹ Nhân đạo từ thiện năm 2016 24
656/TB-UBND14/9/2016 Thông báo của UBND huyện Nam Trực Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nam Trực 66
376/UBND-PVHTT09/9/2016 Công văn của UBND huyện v/v tổ chức lễ hội truyền thống Đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền năm 2016 8
57/2016/NQ-HĐND27/7/2016 Nghị quyết của HĐND huyện Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Nam Trực khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 80
2025/QĐ-UBND30/8/2016 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2016 40
55/2016/NQ-HĐND27/7/2016 Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 93
56/2016/NQ-HĐND27/7/2016 Nghị quyết của HĐND huyện v/v phê chuẩn đề án tăng cường cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện Nam Trực, giai đoạn 2016-2020 112
08/2016/NQ-HĐND24/6/2016 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện v/v Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND huyên nhiệm kỳ 2016-2021 105
09/2016/NQ-HĐND24/6/2016 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện v/v thông qua Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 61
1786/QĐ-UBND14/05/2015 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm huyện Nam Trực 36
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm