TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
41/2017/QH1420/06/2017 Nghị Quyết của Quốc hội: về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13. 6
55/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định 2
55/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Về việc công bố danh mục Nghị quyết do HĐND tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành 16
53/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định 12
52/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định 8
51/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định 14
44/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 34
42/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định 5
68/2017/NĐ-CP25/05/2017 Nghị định của Chính phủ: Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 9
67/2017/NĐ-CP25/05/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 5
02/NQ-HĐND28/4/2017 nghị quyết của HĐND về việc thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nam Trực 67
01/NQ-HĐND03/3/2017 Nghị quyết của HĐND huyện Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND 93
07-NQ/HU12/12/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo 509
01/NQ-TTHĐND18/1/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh v/v ban hành quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 18
09-NQ/HU10/01/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về Công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2017 83
08-NQ/HU10/01/2017 Nghị quyết của Ban thường vụ HU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2017 59
29/2016/NQ-HĐND14/12/2016 Nghị quyết của HĐND tỉnh v/v quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2017 29
31/2016/NQ-HĐND14/12/2016 Nghị quyết của HĐND tỉnh v/v chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án không thuộc diện thu hồi nhưng chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa vào mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định 25
28/2016/NQ-HĐND14/12/2016 Nghị quyết v/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 30
27/2016/NQ-HĐND14/12/2016 Nghị quyết của HĐND tỉnh v/v Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 26
1 2 3 4 5
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm