TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (3)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (228)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (363)
Giấy mời (1)
Thông báo (223)
Kế hoạch (140)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (92)
Kế hoạch (30)
Công văn (59)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (415)
Công văn (1103)
Thông báo (189)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (243)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (12)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (138)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (275)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
112/NQ-CP30/10/2017 Nghị quyết của Chính phủ : Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an 23
59/KH-UBND26/09/2017 Kế hoạch của UBND huyện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2017 48
10-NQ/HU8/9/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá gắn với xây dựng thôn (xóm) nông thôn mới (Khu dân cư văn hoá nông thôn mới) 160
04/QĐ-TTHĐND13/9/2017 Quyết định của Thường trực HĐND huyện Thành lập đoàn giám sát Tổ đại biểu HĐND huyện giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và phối hợp thi hành án dân sự trên địa bàn xã Hồng Quang, Nam Hoa, Nam Mỹ, Nam Thanh, Đồng Sơn 57
06/NQ-HĐND20/7/2017 Nghị quyết của HĐND huyện về việc đổi tên Văn phòng UBND huyện Nam Trực thành Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Trực 53
63/NQ-CP25/07/2017 Nghị quyết của Chính phủ: Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 29
03/NQ-HĐND20/7/2017 Nghị quyết của HĐND huyện về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017-2018 91
04/NQ-HĐND20/7/2017 Nghị quyết của HĐND huyện v/v rà soát, thống kê và đưa vào quản lý theo quy định của pháp luật các trường hợp thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện trên địa bàn huyện hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2017 và đồng ý điều chỉnh một phần nội dung Nghị quyết 68/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 về thời gian hoàn thành cấp GCN QSD đất ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện đến hết tháng 6/2018 47
41/2017/QH1420/06/2017 Nghị Quyết của Quốc hội: về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13. 6
55/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định 3
55/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Về việc công bố danh mục Nghị quyết do HĐND tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành 18
53/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định 32
52/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định 11
51/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định 15
44/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 43
42/2017/NQ-HĐND10/7/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định 5
68/2017/NĐ-CP25/05/2017 Nghị định của Chính phủ: Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 9
67/2017/NĐ-CP25/05/2017 Nghị định của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 5
02/NQ-HĐND28/4/2017 nghị quyết của HĐND về việc thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nam Trực 75
01/NQ-HĐND03/3/2017 Nghị quyết của HĐND huyện Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND 99
1 2 3 4 5 6
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm