TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (10)
Kế hoạch (6)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (223)
Chỉ thị (13)
Công điện (11)
Công văn (325)
Giấy mời (1)
Thông báo (201)
Kế hoạch (132)
Báo cáo (24)
Khác (15)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (83)
Kế hoạch (30)
Công văn (54)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (33)
Quyết định (399)
Công văn (1064)
Thông báo (184)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (55)
Kế hoạch (232)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (133)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (252)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (182)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
662/QĐ-UBND15/9/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Nam Trực 39
658/QĐ-UBND14/9/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nam Trực 53
659/QĐ-UBND14/9/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nam Trực 75
624/QĐ-UBND21/8/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Hội đồng đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở huyện Nam trực theo kế hoạch năm 2017 99
3491/QĐ-UBND07/8/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2017 trong lĩnh vực đất đai 78
3490/QĐ-UBND07/8/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2017 trong lĩnh vực Công thương nghiệp, Dịch vụ ngoài Quốc doanh 44
3459/QĐ-UBND20/7/2017 Quyết định của UBND huyện v/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016-2017 96
345/QĐ-UBND14/7/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 60
420/QĐ-UBND05/6/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 90
415-418/QĐ-UBND30/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự và tổ phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Văn Bảo, Trường THPT Nguyễn Du,Trường THPT Nam Trực, Trường THPT Lý Tự Trọng, 75
419/QĐ-UBND31/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn tổ công tác chuyên trách giúp Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện thực hiện GPMB DA khu đô thị thị trấn Nam Giang 58
2861/QĐ-UBND24/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 395
407/QĐ-UBND17/5/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện GPMB các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Trực 144
338/QĐ-UBND11/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện 123
330/QĐ-UBND09/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn BCĐ và Tổ tư vấn trong việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ 47
278/QĐ-UBND19/04/2017 Quyết định Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Nam Trực 67
276/QĐ-UBND14/4/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Trực 56
273/QĐ-UBND13/4/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở 54
1573/QĐ-UBND29/3/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 116
259/QĐ-UBND27/03/2017 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm