TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (3)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (228)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (363)
Giấy mời (1)
Thông báo (223)
Kế hoạch (140)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (91)
Kế hoạch (30)
Công văn (58)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (415)
Công văn (1103)
Thông báo (189)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (243)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (12)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (137)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (272)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
779/QĐ-UBND16/11/2017 Quyết định của UBND huyện Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Nam Trực năm 2018 72
697/QĐ-UBND16/10/2017 Quyết định của UBND huyện v/v huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 054257 do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 28/06/2004 mang tên ông Nguyễn Văn Thép, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định 66
698/QĐ-UBND16/10/2017 Quyết định của UBND huyện v/v huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 925546 do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 23/10/2007 mang tên ông Vũ Thanh Hiền, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định 54
3588/QĐ-UBND21/9/2017 Quyết định của UBND huyện v/v xử lý sau Kết luận kiểm tra 84
677/QĐ-UBND21/9/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2017 29
662/QĐ-UBND15/9/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Nam Trực 54
658/QĐ-UBND14/9/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nam Trực 76
659/QĐ-UBND14/9/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nam Trực 86
624/QĐ-UBND21/8/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Hội đồng đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở huyện Nam trực theo kế hoạch năm 2017 121
3491/QĐ-UBND07/8/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2017 trong lĩnh vực đất đai 81
3490/QĐ-UBND07/8/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2017 trong lĩnh vực Công thương nghiệp, Dịch vụ ngoài Quốc doanh 46
3459/QĐ-UBND20/7/2017 Quyết định của UBND huyện v/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016-2017 102
345/QĐ-UBND14/7/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 63
420/QĐ-UBND05/6/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 91
415-418/QĐ-UBND30/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự và tổ phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Văn Bảo, Trường THPT Nguyễn Du,Trường THPT Nam Trực, Trường THPT Lý Tự Trọng, 75
419/QĐ-UBND31/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn tổ công tác chuyên trách giúp Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện thực hiện GPMB DA khu đô thị thị trấn Nam Giang 61
2861/QĐ-UBND24/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 403
407/QĐ-UBND17/5/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện GPMB các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Trực 153
338/QĐ-UBND11/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện 130
330/QĐ-UBND09/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn BCĐ và Tổ tư vấn trong việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm