TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (234)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (398)
Giấy mời (1)
Thông báo (235)
Kế hoạch (146)
Báo cáo (25)
Khác (21)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (96)
Kế hoạch (31)
Công văn (61)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Chỉ thị (38)
Quyết định (430)
Công văn (1149)
Thông báo (191)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (253)
Nghị định (1)
Nghị quyết (55)
Báo cáo (19)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (1)
Chỉ thị (31)
Quyết định (141)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (285)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (208)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
04/QĐ-UBND3/1/2018 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn thành viên tổ công tác thẩm định phương án xử lý về đất và xử lý về tiền đối với những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp trên địa bàn huyện Nam trực 68
03/QĐ-UBND3/1/2018 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa huyện Nam trực 53
02/QĐ-UBND3/1/2018 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa huyện Nam trực 38
5029/QĐ-UBND20/12/2017 Quyết định của UBND huyện v/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 130
3909/QĐ-UBND8/12/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Nhiệm kỳ 2016-2016 111
784/QĐ-UBND21/11/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ công an huyện Nam Trực năm 2018 73
779/QĐ-UBND16/11/2017 Quyết định của UBND huyện Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Nam Trực năm 2018 95
697/QĐ-UBND16/10/2017 Quyết định của UBND huyện v/v huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 054257 do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 28/06/2004 mang tên ông Nguyễn Văn Thép, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định 71
698/QĐ-UBND16/10/2017 Quyết định của UBND huyện v/v huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 925546 do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 23/10/2007 mang tên ông Vũ Thanh Hiền, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định 57
3588/QĐ-UBND21/9/2017 Quyết định của UBND huyện v/v xử lý sau Kết luận kiểm tra 90
677/QĐ-UBND21/9/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2017 30
662/QĐ-UBND15/9/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Nam Trực 58
658/QĐ-UBND14/9/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nam Trực 81
659/QĐ-UBND14/9/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nam Trực 89
624/QĐ-UBND21/8/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Hội đồng đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở huyện Nam trực theo kế hoạch năm 2017 133
3491/QĐ-UBND07/8/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2017 trong lĩnh vực đất đai 84
3490/QĐ-UBND07/8/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2017 trong lĩnh vực Công thương nghiệp, Dịch vụ ngoài Quốc doanh 48
3459/QĐ-UBND20/7/2017 Quyết định của UBND huyện v/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016-2017 104
345/QĐ-UBND14/7/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 63
420/QĐ-UBND05/6/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm