TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
3459/QĐ-UBND20/7/2017 Quyết định của UBND huyện v/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016-2017 59
345/QĐ-UBND14/7/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 56
420/QĐ-UBND05/6/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 88
415-418/QĐ-UBND30/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự và tổ phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Văn Bảo, Trường THPT Nguyễn Du,Trường THPT Nam Trực, Trường THPT Lý Tự Trọng, 71
419/QĐ-UBND31/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn tổ công tác chuyên trách giúp Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện thực hiện GPMB DA khu đô thị thị trấn Nam Giang 53
2861/QĐ-UBND24/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 382
407/QĐ-UBND17/5/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện GPMB các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Trực 130
338/QĐ-UBND11/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện 119
330/QĐ-UBND09/5/2017 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn BCĐ và Tổ tư vấn trong việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ 46
278/QĐ-UBND19/04/2017 Quyết định Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Nam Trực 65
276/QĐ-UBND14/4/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Trực 55
273/QĐ-UBND13/4/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở 50
1573/QĐ-UBND29/3/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 109
259/QĐ-UBND27/03/2017 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 53
255/QĐ-UBND22/3/2017 Quyết định của UBND huyện:v/v Ban hành Quy chế hoạt động; v/v Phân công cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tham gia; v/v Kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM huyện Nam Trực 118
170/QĐ - UBND08/03/2017 Quyết định của UBND huyện Về việc Ban hành Nội quy làm việc tại Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Nam Trực 340
02/QĐ-BCĐ05/3/2017 Quyết định của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tình nguyện v/v giao chỉ tiêu tình nguyện viên hiến máu huyện Nam Trực năm 2017 51
167/QĐ-UBND07/3/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình NTM huyện Nam Trực, giai đoạn 2016-2020 55
166/QĐ-UBND07/3/2017 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn tổ công tác hướng dẫn các xã lập hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Nam Trực 71
76/2017/QĐ-UBND 17/2/2017 Quyết định của UBND huyện v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa Thông tin huyện 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm