TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
211/QĐ-UBND26/1/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục "Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành" hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần 6
301/QĐ-UBND01/2/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Trực 43
33/QĐ-UBND12/01/2018 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Nam Trực 7
71/QĐ-CT24/01/2018 Quyết định của Cục Thuế Nam Định: V/v giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2018 36
220/QĐ-UBND 26/01/2018 Quyết định của UBND tỉnh: V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú đoạn K178+725-:-K178+907 và đoạn K179+480-:-K1790+930 đê Hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 21
205/QĐ-UBND26/01/2018 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định 11
206/QĐ-UBND26/01/2018 Quyết định của UBND tỉnh: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; UBND cấp huyện; UBND cấp xã 20
105-QĐ/TW19/12/2017 Quyết định của Ban Chấp hành trung ương v/v phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 42
164/QĐ-UBND23/01/2018 Quyết định của UBND tỉnh: V/v thành lập tổ công tác Thường trực tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và HĐND tỉnh năm 2018 15
2080/QĐ-TTg22/12/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 14
59/QĐ-CT18/1/2018 Quyết định của Cục Thuế Nam Định: v/v giao chỉ tiêu phấn đấu thu Ngân sách nhà nước năm 2018 10
309-QĐ/HU22/1/2018 Quyết định của Huyện uỷ v/v thành lập các Tổ công tác chỉ đạo giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông trên địa bàn huyện 62
129/QĐ-UBND19/01/2018 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018 26
01/2018/QĐ-UBND15/01/2018 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 24
121/QĐ-UBND18/01/2018 Quyết định của UBND tỉnh: V/v bổ sung kinh phí cho ngân sách huyện Nam Trực để hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới 43
83/QĐ-UBND12/01/2018 Quyết định của UBND tỉnh: V/v phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực để chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 5
87/QĐ-UBND15/01/2018 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội tỉnh Nam Định 13
3119/QĐ-UBND29/12/2017 Quyết định của UBND tỉnh: V/v phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 1.0 29
1879/QĐ-CT 29/12/2017 Quyết định của Cục Thuế Nam Định V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 44
04/QĐ-UBND3/1/2018 Quyết định của UBND huyện v/v kiện toàn thành viên tổ công tác thẩm định phương án xử lý về đất và xử lý về tiền đối với những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp trên địa bàn huyện Nam trực 72
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm