TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (10)
Kế hoạch (6)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (223)
Chỉ thị (13)
Công điện (11)
Công văn (325)
Giấy mời (1)
Thông báo (203)
Kế hoạch (132)
Báo cáo (24)
Khác (15)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (83)
Kế hoạch (30)
Công văn (54)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (33)
Quyết định (401)
Công văn (1065)
Thông báo (184)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (55)
Kế hoạch (233)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (133)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (252)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (182)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
2115/QĐ-UBND15/09/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái , huyện Nam Trực 24
26/2017/QĐ-UBND15/09/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải 7
261-QĐ/HU14/9/2017 Quyết định của Huyện uỷ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 08/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới 64
662/QĐ-UBND15/9/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Nam Trực 48
658/QĐ-UBND14/9/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nam Trực 64
25/2017/QĐ-UBND12/09/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành " Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh" 12
659/QĐ-UBND14/9/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nam Trực 80
2056/QĐ-UBND08/09/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 32
1267/QĐ-TTg25/08/2017 Quyết định của Thủ tướng chính phủ: phê duyệt Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống Y tế địa phương giai đoạn 2016 - 2020. 3
2026/QĐ-UBND05/09/2017 Quyết định của UBND tỉnh: V/v phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ GPMB thực hiện các dự án đầu tư: Xây dựng Trường TH Nam Bình, xây dựng Trường MN Nam Bình, xây dựng Trường MN Nam Minh, xã Bình Minh; Xây dựng Trường MN Nam Giang, thị trấn Nam Giang thuộc huyện Nam Trực 51
1985/QĐ-UBND 30/08/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phân bổ hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 14
1574/QĐ-UBND30/08/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phân bổ hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 3
1924/QĐ-UBND22/08/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2017 23
24/2017/QĐ-UBND18/08/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định 52
624/QĐ-UBND21/8/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Hội đồng đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở huyện Nam trực theo kế hoạch năm 2017 100
37/2017/QĐ-TTg 17/08/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng 5
23/20147/QĐ-UBND18/08/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định 31
252-QĐ/UBND18/8/2017 Quyết định Huyện uỷ v/v thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ Lực lượng vũ trang huyện Nam Trực 51
1856/QĐ-UBND16/08/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án " Khai thác mỏ cát Bãi Gùi và Bãi Gùi2, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực " của Công ty TNHH MTV thương mại Tổng hợp Liên Hùng 16
421/QĐ-SNN14/08/2017 Quyết định của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Về việc phân công cán bộ tăng cường xuống các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo công tác BVTV vụ Mùa 2017 23
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm