TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (228)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (364)
Giấy mời (1)
Thông báo (224)
Kế hoạch (140)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (92)
Kế hoạch (30)
Công văn (59)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (415)
Công văn (1103)
Thông báo (189)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (243)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (12)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (138)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (275)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
11/QĐ-HĐND22/11/2017 Quyết định của HĐND huyện Triệu tập kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 28
06/VBHN-BQP28/10/2017 Hợp nhất Quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 5
32/2017/QĐ-UBND14/11/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Bãi bỏ quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định 16
779/QĐ-UBND16/11/2017 Quyết định của UBND huyện Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Nam Trực năm 2018 82
795/UBND-VP513/11/2017 Quyết định của UBND tỉnh V/v xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ ăm 2005 đến năm 2014 18
2572/QĐ-UBND 09/11/2017 Quyết định của UBND tỉnh V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 9
1760/QĐ-TTg10/11/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 51
2547/QĐ-UBND 08/11/2017 Quyết định của UBND tỉnh: V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định 17
1636/QĐ-TTg26/10/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ 6
2475/QĐ-UBND 02/11/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Công nhận QSD đất cho Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Huyền Trang tại cụm công nghiệp Đồng Côi, huyện Nam Trực 21
31/2017/QĐ-UBND31/10/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định 2
2436/QĐ-UBND30/10/2017 Quyết định của UBND tỉnh: V/v ban hành "Danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao tại các Luật và Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3" 10
2321/QĐ-UBND16/10/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Cấp GCN QSD đất cho Công ty cổ phần Nam Hải Minh tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực 41
30/2017/QĐ-UBND09/10/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định 26
30/QĐ-BCĐ17/10/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ 896 tỉnh Nam Định 26
09/QĐ-HĐND17/10/2017 Quyết định của HĐND huyện v/v thành lập đoàn giám sát công tác quản lý xây dựng cơ bản tại các xã Nam Tiến, Nam Thắng, Nam Hùng và Phòng Tài Chính Kế hoạch năm 2015, năm 206 và 9 tháng đầu năm 2017 88
10/QĐ-HĐND17/10/2017 Quyết định của HĐND huyện v/v thành lập đoàn giám sát công tác thi hành án dân sự tại xã Điền Xá, Nam Hồng, Chi Cục thi hành án dân sự huyện (01/01/2017 đến 31/8/2017) 85
697/QĐ-UBND16/10/2017 Quyết định của UBND huyện v/v huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 054257 do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 28/06/2004 mang tên ông Nguyễn Văn Thép, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định 66
698/QĐ-UBND16/10/2017 Quyết định của UBND huyện v/v huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 925546 do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 23/10/2007 mang tên ông Vũ Thanh Hiền, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định 54
29/2017/QĐ-UBND06/10/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 7
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm