TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (18)
Quyết định (211)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (285)
Giấy mời (2)
Thông báo (176)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (5)
Thông báo (72)
Kế hoạch (24)
Công văn (47)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (23)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (61)
Quyết định (490)
Công văn (1010)
Thông báo (174)
Chương trình (8)
Thông tư (232)
Công điện (18)
Hướng dẫn (51)
Kế hoạch (211)
Nghị định (169)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
1112/QĐ-UBND23/05/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ cấp xã,năm 2017 81
56/2017/NĐ-CP09/05/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 11
54/2017/NĐ-CP08/05/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược 9
676/QĐ-TTg 18/05/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020 45
12/2017/QĐ-UBND16/05/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định 33
619/QĐ-TTg08/05/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ :Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 20
14/2017/QĐ-TTg08/05/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 12
553/QĐ-TTg21/4/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030 2
953/QĐ-UBND04/05/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc hỗ trợ kinh phí cho ngân sách các huyện, thành phố để tăng cường cơ sở vật chất đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở chưa đạt chuẩn quốc gia 55
522/LĐTBXH-VLATLĐ05/05/2017 Quyết định của Sở Lao động Thương binh xã hội: Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài 12
958/QĐ-UBND04/05/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án " Xây dựng trung tâm kinh doanh các mặt hàng nông sán & dịch vụ thương mại tổng hợp và nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi" tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực 13
967/QĐ-UBND05/05/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ giá dịch vụ thủy lợi năm 2017 19
11/2017/QĐ-UBND04/05/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định 6
924/QĐ-UBND28/04/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 73
925/QĐ-UBND28/04/2017 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 37
10/2017/QĐ-UBND25/04/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Nam Định 24
855/QĐ-UBND25/4/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Xây dựng trung tâm sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực" của Công ty cổ phần phát triển công nghệ Điện Thông 39
850/QĐ-UBND25/4/2017 Quyết định của UBND tỉnh:Ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định 21
12/2017/QĐ-TTg22/04/2017 Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 21
843/QĐ-UBND25/04/2017 Quyết định của UBND tỉnh: VV bổ sung kinh phí cho ngân sách các huyện, thành phố để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 6 tháng cuối năm 2016 35
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm