TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
3459/QĐ-UBND20/7/2017 Quyết định của UBND huyện v/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016-2017 60
83/2017/NĐ-CP17/07/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 1
80/2017/NĐ-CP17/07/2017 Nghị định của Chính phủ: Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 4
31/2017/QĐ-TTg17/07/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 15
1590/QĐ-UBND14/7/2017 Quyết định của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương Binh và Xã hội 9
345/QĐ-UBND14/7/2017 Quyết định của UBND huyện Thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 56
236-QĐ/HU14/7/2017 Quyết định của Huyện uỷ v/v thành lập BCĐ tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2017 37
19/2017/QĐ-UBND07/07/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định 22
16/2017/QĐ-UBND30/6/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất để khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định 23
1492/QĐ-UBND03/07/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ công trình thủy lợi thuộc hệ thống công trình thủy lợi Nam Ninh 19
24/2017/QĐ-TTg30/06/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 34
63/QĐ-SKH&ĐT29/06/2017 Quyết định của Sở Kế hoạch đầu tư: Chấm dứt hoạt động dự án xây dựng nhà máy nước sạch xã Nam Hải, huyện Nam Trực 54
15/2017/QĐ-UBND27/06/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 71
14/2017/QĐ-UBND21/06/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá thu tiền sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định 23
420/QĐ-UBND05/6/2017 Quyết định của UBND huyện v/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 88
1463/QĐ-UBND 27/06/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2017 146
229-QĐ/HU22/6/2017 Quyết định của Huyện uỷ Nam Trực v/v thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2017 138
1354/QĐ-UBND16/06/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2016 sang năm 2017 80
1341/QĐ-UBND15/06/2017 Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể phục vụ việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB Dự án đầu tư: Xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định( đoạn nối từ TL 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong 49
18/2017/QĐ-TTg31/05/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học 61
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm