TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (5)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (15)
Kế hoạch (10)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (2)
Quyết định (239)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (414)
Giấy mời (1)
Thông báo (248)
Kế hoạch (154)
Báo cáo (26)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (39)
Chỉ thị (6)
Thông báo (104)
Kế hoạch (31)
Công văn (68)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (9)
Kết luận (4)
Chỉ thị (41)
Quyết định (447)
Công văn (1205)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (270)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (146)
Công văn (84)
Thông báo (11)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (214)
Nghị quyết (22)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
56/TTr-UBND28/4/2017 Tờ trình của UBND huyện v/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường huyện Nam Trực vào Dự án cải tạo, nâng cấp TL487 và cam kết thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 75
55/TTr-UBND28/4/2017 Tờ trình của UBND huyện v/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường huyện Nam Trực vào Dự án cải tạo, nâng cấp TL448 đoạn từ QL21 đến QL37B và cam kết tự thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 44
220/TTr-UBND12/12/20196 Tờ trình của UBND huyện v/v cho phép UBND huyện Nam Trực thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đối với dự án cấp bách: Xây dựng đài phát thanh huyện Nam trực 86
191/TTr-UBND04/11/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn huyện Nam Trực 57
185/TTr-UBND26/10/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy dệt may tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực 96
187/TTr-UBND31/10/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v xác định giá đất cụ thể đối với đất nông nghiệp phục vụ bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới xã Nam Thái, huyện Nam Trực 33
184/TTr-UBND24/10/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v đề nghị chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha đất trồng lúa trình HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn huyện Nam Trực 31
166/TTr-UBND26/9/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực 76
156/TTr-UBND19/9/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực 53
137/TTr-UBND10/8/2016 Tờ trình của UBND huyện Nam Trực v/v xin thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán điều chỉnh, bổ sung Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Hoa Lợi Hải, huyện Nam Trực 41
131/TTr-UBND26/7/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình: Xây dựng đường trục phát triển kinh tế - xã hội Nam Dương - Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 28
126/TTr-UBND25/7/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v đề nghị giá khởi điểm để đưa vào đấu giá QSD đất cho dân làm nhà ở tại các xã: Nam Thái; Hồng Quang; Bình Minh; Nam Tiến;Tân Thịnh, Theo KH sử dụng đất năm 2016 28
115/TTr-UBND18/7/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v xin chủ trương lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất và xây dựng tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực 55
109/TTr-UBND12/7/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Mỹ Điền, huyện Nam Trực 44
106/TTr-UBND07/7/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha đất trồng lúa trên địa bàn huyện Nam Trực 48
105/TTr-UBND07/7/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Lê Đức Thọ, thành phố Nam Định 41
96/TTr-UBND30/6/2016 Tờ trình của UBND huyện: V/v thẩm định dự án Đầu tư mở rộng cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực 28
97/TTr-UBND30/6/2016 Tờ trình của UBND huyện: Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Xây dựng khu đô thị thị Trấn Nam Giang, huyện Nam Trực Hạng mục: Hệ thống cấp điện sinh hoạt 28
77/TTr-UBND06/6/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v xin thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường An Thắng, huyện Nam Trực 71
78/TTr-UBND06/6/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v xin thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Mỹ Điền, huyện Nam Trực 33
1 2 3 4
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm