TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (18)
Quyết định (211)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (284)
Giấy mời (2)
Thông báo (176)
Kế hoạch (121)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Nghị quyết (16)
Quyết định (32)
Chỉ thị (5)
Thông báo (72)
Kế hoạch (23)
Công văn (47)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (23)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (61)
Quyết định (490)
Công văn (1010)
Thông báo (174)
Chương trình (8)
Thông tư (232)
Công điện (18)
Hướng dẫn (51)
Kế hoạch (211)
Nghị định (169)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
204/TTr-UBND27/12/2016 Tờ trình của UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam Trực 20
204/TTr-UBND28/11/2016 Tờ trình của UBND huyện v/v đề nghị kiểm tra công nhận, công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 năm 2015 31
14/VBHN-BCT12/09/2016 Văn bản hợp nhất của Bộ Công Thương: hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. 9
115/TTr-UBND07/9/2016 Tờ trình của UBND tỉnh v/v chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp kênh Cổ lễ - Bà Nữ - Cát Chử - Thống nhất - thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh, tỉnh Nam Định 14
109/TTr-UBND23/8/2016 Tờ trình của UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam Trực. 46
83/TTr-UBND11/7/2016 Tờ trình của UBND tỉnh v/v Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vietcom thỏa thuận xây dựng trạm bơm cấp nước thô, kết hợp điểm văn hóa thôn Nội xã Nam Thanh tại Km181+620 và lắp đặt đường ống cấp nước thô từ Km181+620 đến Km182+422 và vị trí cắt qua đê hữu sông Hồng tại Km181+976 thuộc địa phận xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 47
235/TTr-SKH&ĐT23/6/2016 Tờ trình của Sở Kế hoạch và đầu tư: v/v cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án Xây dựng hạ tầng 2 khu tái định cư xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ nối QL10 với QL21 và cầu Tân Phong vượt sông Đào - QL21B(phía Đông Nam thành phố Nam Định) 13
27/TTr-UBND18/3/2016 Tờ trình của UBND tỉnh v/v lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng xử lý cấp bách kè Quy Phú, tương ứng từ K178+500-:-K178+907 dài 407m và từ K178+977-:-K179+600 dài 623m tuyế đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 21
145/TTr-UBND19/10/2015 Tờ trình của UBND tỉnh v/v chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kiên cố hóa kênh và hoàn thiện đường 2 bên kênh CT25, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 56
249/TTr-SKH&ĐT24/9/2015 Tờ trình của Sở Kế hoạch đầu tư v/v điều chỉnh, bổ sung dự án Cải tạo, nâng cấp đường vàng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 50
61/TTr-SXD1/7/2015 Tờ trình của Sở Xây Dựng v/v đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực đến năm 2025 46
44/TTr-UBND09/6/2015 Tờ trình của UBND tỉnh v/v phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực 63
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm