TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
10-TT/HU01/3/2017 Thông tri của Huyện uỷ v/v Lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Nam Trực lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 77
13-TT/HU19/8/2017 Thông tri của Huyện uỷ v/v Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện Nam Trực giai đoạn 2012-2017 31
11-TT/HU24/4/2017 Thông tri của Huyện uỷ Nam Trực v/v lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023 100
09-TT/HU26/09/2016 Thông Tri của Huyện ủy v/v lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 90
08-TT/HU12/7/2016 Thông tri của Huyện ủy v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (20/4/1047-20/4/2017) và 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang huyện (10/5/1947-10/5/2017) 39
07-TT/HU25/5/2016 Thông tri của Huyện ủy v/v lãnh đạo Đại hội Hội cựu chiến binh cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2017-2022 65
05-TT/HU20/4/2016 Thông tri của Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã, thị trấn lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2020 23
06-TT/HU20/4/2016 Thông tri của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn huyện Nam Trực 5
04-TT/HU02/12/2015 Thông Tri của Huyện ủy Nam Trực v/v chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 40
03-TT/HU11/11/2015 Thông tri của Huyện ủy Nam Trực v/v lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2020 94
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm