TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
318-TB/HU28/6/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ - HĐND, lãnh đạo UBND huyện về chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án của huyện 208
316-TB/HU21/6/2017 Thông báo của Ban Thường vụ huyện uỷ ngày 21/6/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm 305
315-TB/HU20/6/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ-HĐND-UBND huyện về việc chấn chỉnh công tác tổ chức hội nghị 170
304-TB/HU29/5/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ về công tác Giải phóng mặt bằng khu đô thị Nam Giang 124
298-TB/HU15/5/2017 Thông báo của Huyện uỷ Nam Trực chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới 132
297-TB/HU14/5/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại hội nghị giao ban Thường trực Huyện uỷ ngày 12/5/2017 143
296-TB/HU12/5/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ việc thực hiện Kết luận thanh tra công tác quản lý đất đai tại xã Điền Xá 157
293-TB/HU10/04/2017 Thông báo Kết luận BTVHU về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 178
286-TB/HU17/4/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ Nam Trực tại Hội nghị giao ban ngày 14/4/2017 về việc đảm bảo hành lang ATGT và vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông 136
285-TB/HU11/4/2017 Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 107
281-TB/HU7/4/2017 Thông báo của Huyện ủy Nam trực Phân công phụ trách xây dựng Nông thôn mới các xã Nghĩa An, Nam Toàn và thị trấn Nam Giang 66
279-TB/HU27/3/2017 Thông báo của Huyện ủy Phân công đón, tiếp khách về dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện 177
267-TB/HU15/2/2017 Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thống nhất một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2017 216
266-TB/HU13/2/2017 Thông báo của Huyện ủy Phân công một số nội dung, nhiệm vụ trong công tác xây dựng huyện, xã Nông thôn mới 103
243-TB/HU16/11/2016 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Hồng Quang 88
233-TB/HU07/11/2016 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại tại xã Nghĩa An 80
226-TB/HU31/10/2016 Thông báo ý kiến chỉ đạo tại hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy ngày 31 tháng 10 năm 2016 124
225-TB/HU31/10/2016 Thông báo v/v phân công nhiệm vụ cấp ủy viên chỉ đạo công tác quản lý đất đai tại xã Điền Xá và thị trấn Nam Giang 121
222-TB/HU21/10/2016 Thông báo Ý kiến của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình và phương án xử lý các trường hợp vi phạm đất đai ngày 20/10/2016 71
220-TB/HU17/10/2016 Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy ngày 14 tháng 10 năm 2016 179
1 2 3 4
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm