TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (10)
Kế hoạch (6)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (223)
Chỉ thị (13)
Công điện (11)
Công văn (325)
Giấy mời (1)
Thông báo (201)
Kế hoạch (132)
Báo cáo (24)
Khác (15)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (83)
Kế hoạch (30)
Công văn (54)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (33)
Quyết định (399)
Công văn (1064)
Thông báo (184)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (55)
Kế hoạch (232)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (133)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (252)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (182)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
361-TB/HU18/9/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại hội nghị liên Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai mới phát sinh 63
353-TB/HU05/9/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại hội nghị giao ban ngày 01/9/2017 97
350-TB/HU28/8/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 45
351-TB/HU28/8/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ về vấn đề thực hiện dự án cung cấp nước sạch xã Nam Hải, Nam Thái 105
347-TB/HU18/8/2017 Thông báo của Kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại buổi làm việc với thủ trưởng các cơ quan Thanh tra, Công an huyện về công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến mâu thuẫn, khiếu tố, an ninh trật tự tại các xã, thị trấn 128
340-TB/HU15/8/2017 thông báo Kết luận Hội nghị Ban thường vụ Huyện uỷ về đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án đầu tư phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới 101
323/TB-HU28/7/2017 Thông báo Kết luận Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v giải quyết cấp nước sạch cho nhân dân xã Nam Hải, Nam Thái 144
318-TB/HU28/6/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ - HĐND, lãnh đạo UBND huyện về chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án của huyện 228
316-TB/HU21/6/2017 Thông báo của Ban Thường vụ huyện uỷ ngày 21/6/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm 313
315-TB/HU20/6/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ-HĐND-UBND huyện về việc chấn chỉnh công tác tổ chức hội nghị 176
304-TB/HU29/5/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ về công tác Giải phóng mặt bằng khu đô thị Nam Giang 130
298-TB/HU15/5/2017 Thông báo của Huyện uỷ Nam Trực chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới 137
297-TB/HU14/5/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại hội nghị giao ban Thường trực Huyện uỷ ngày 12/5/2017 147
296-TB/HU12/5/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ việc thực hiện Kết luận thanh tra công tác quản lý đất đai tại xã Điền Xá 159
293-TB/HU10/04/2017 Thông báo Kết luận BTVHU về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 179
286-TB/HU17/4/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ Nam Trực tại Hội nghị giao ban ngày 14/4/2017 về việc đảm bảo hành lang ATGT và vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông 136
285-TB/HU11/4/2017 Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 110
281-TB/HU7/4/2017 Thông báo của Huyện ủy Nam trực Phân công phụ trách xây dựng Nông thôn mới các xã Nghĩa An, Nam Toàn và thị trấn Nam Giang 68
279-TB/HU27/3/2017 Thông báo của Huyện ủy Phân công đón, tiếp khách về dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện 179
267-TB/HU15/2/2017 Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thống nhất một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2017 218
1 2 3 4 5
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm