TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (3)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (228)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (363)
Giấy mời (1)
Thông báo (223)
Kế hoạch (140)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (92)
Kế hoạch (30)
Công văn (59)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (415)
Công văn (1103)
Thông báo (189)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (243)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (12)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (138)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (275)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
415-TB/HU17/11/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ - HĐND UBND huyện ngày 17/11/2017 58
412-TB/HU10/11/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại hội nghị giao ban ngày 9/11/2017 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp GCN DSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa 72
414-TB/HU10/11/2017 Thông báo kết luận của Thường trực Huyện uỷ v/v tiếp tục thực hiện giải toả hành làn an toàn giao thông 59
410-TB/HU 09/11/2017 Thông báo của Huyện uỷ v/v phân công đồng chí cấp uỷ huyện dự "Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc" tại các xã, thị trấn 131
403-TB/HU06/11/2017 Thông báo Kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ huyện uỷ ngày 03 tháng 11 năm 2017 95
404-TB/HU06/11/2017 Thông báo Kết luận của Hội nghị Ban Thường vụ huyện uỷ về một số nhiệm tâm trong tháng 11 năm 2017 111
367-TB/HU2/10/2017 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ một số nội dung kế hoạch thực hiện tiêu chí số 6 về sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới 62
364-TB/HU25/9/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ về một số vấn đề tại thị trấn Nam Giang 348
358-TB/HU08/9/2017 Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới 22
361-TB/HU18/9/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại hội nghị liên Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai mới phát sinh 136
353-TB/HU05/9/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại hội nghị giao ban ngày 01/9/2017 106
350-TB/HU28/8/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 48
351-TB/HU28/8/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ về vấn đề thực hiện dự án cung cấp nước sạch xã Nam Hải, Nam Thái 105
347-TB/HU18/8/2017 Thông báo của Kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại buổi làm việc với thủ trưởng các cơ quan Thanh tra, Công an huyện về công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến mâu thuẫn, khiếu tố, an ninh trật tự tại các xã, thị trấn 130
340-TB/HU15/8/2017 thông báo Kết luận Hội nghị Ban thường vụ Huyện uỷ về đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án đầu tư phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới 107
323/TB-HU28/7/2017 Thông báo Kết luận Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v giải quyết cấp nước sạch cho nhân dân xã Nam Hải, Nam Thái 145
318-TB/HU28/6/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ - HĐND, lãnh đạo UBND huyện về chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án của huyện 231
316-TB/HU21/6/2017 Thông báo của Ban Thường vụ huyện uỷ ngày 21/6/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm 321
315-TB/HU20/6/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ-HĐND-UBND huyện về việc chấn chỉnh công tác tổ chức hội nghị 176
304-TB/HU29/5/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ về công tác Giải phóng mặt bằng khu đô thị Nam Giang 133
1 2 3 4 5
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm