TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (5)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (15)
Kế hoạch (10)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (2)
Quyết định (239)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (414)
Giấy mời (1)
Thông báo (248)
Kế hoạch (154)
Báo cáo (26)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (39)
Chỉ thị (6)
Thông báo (104)
Kế hoạch (31)
Công văn (68)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (9)
Kết luận (4)
Chỉ thị (41)
Quyết định (447)
Công văn (1205)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (270)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (146)
Công văn (84)
Thông báo (11)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (214)
Nghị quyết (22)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
450-TB/HU9/3/2018 Thông báo Kết luận tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện uỷ ngày 09/3/2018 về kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện 200
449-TB/HU06/3/2018 Thông báo Kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ huyện uỷ ngày 6/3/2018 224
447-TB/HU06/3/2018 Thông báo Kết luận tại Hội nghị Ban thường vụ Huyện uỷ v/v tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang 111
444-TB/HU01/3/2018 Thông báo của Huyện uỷ v/v phân công chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tiêu chí môi trường huyện NTM và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 47
443-TB/HU5/2/2018 Thông báo Kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ huyện uỷ về một số vấn đề cần tập trung triển khai trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018 148
437-TB/HU22/01/2018 Thông báo kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện về việc thực hiện ra quân giải toả hành lang an toàn giao thông gắn với vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông 97
436-TB/HU22/01/2018 Thông báo kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện về công tác đầu tư các dự án trọng điểm nông thôn mới cấp huyện, xã 65
434-TB/HU17/1/2018 Thông báo của Huyện uỷ Phân công phụ trách xây dựng Nông thôn mới các xã Tân Thịnh, Điền Xá, Nghĩa An và Thị trấn Nam Giang 106
431-TB/HU9/1/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại buổi làm việc với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nam Trực 112
430-TB/HU3/1/2018 Thông báo Kết luận hội nghị Ban thường vụ Huyện uỷ về công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông về vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông 61
428-TB/HU25/12/2017 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ ngày 22 tháng 12 năm 2017 230
421-TB/HU07/12/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông 52
415-TB/HU17/11/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ - HĐND UBND huyện ngày 17/11/2017 160
412-TB/HU10/11/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại hội nghị giao ban ngày 9/11/2017 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp GCN DSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa 98
414-TB/HU10/11/2017 Thông báo kết luận của Thường trực Huyện uỷ v/v tiếp tục thực hiện giải toả hành làn an toàn giao thông 66
410-TB/HU 09/11/2017 Thông báo của Huyện uỷ v/v phân công đồng chí cấp uỷ huyện dự "Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc" tại các xã, thị trấn 131
403-TB/HU06/11/2017 Thông báo Kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ huyện uỷ ngày 03 tháng 11 năm 2017 107
404-TB/HU06/11/2017 Thông báo Kết luận của Hội nghị Ban Thường vụ huyện uỷ về một số nhiệm tâm trong tháng 11 năm 2017 121
367-TB/HU2/10/2017 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ một số nội dung kế hoạch thực hiện tiêu chí số 6 về sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới 72
364-TB/HU25/9/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ về một số vấn đề tại thị trấn Nam Giang 354
1 2 3 4 5 6
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm