TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (207)
Chỉ thị (13)
Công điện (7)
Công văn (273)
Giấy mời (2)
Thông báo (168)
Kế hoạch (117)
Báo cáo (23)
Khác (18)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (62)
Nghị quyết (16)
Quyết định (28)
Chỉ thị (5)
Thông báo (68)
Kế hoạch (22)
Công văn (44)
Hướng dẫn (7)
Báo cáo (22)
Kết luận (1)
Thông Tri (7)
Chương trình (4)
Chỉ thị (57)
Quyết định (469)
Công văn (978)
Thông báo (172)
Chương trình (7)
Thông tư (229)
Công điện (18)
Hướng dẫn (48)
Kế hoạch (201)
Nghị định (164)
Nghị quyết (59)
Luật (58)
Báo cáo (19)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (12)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (4)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
66/TB-UBND17/4/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị giao ban tuàn ngày 17/4/2017 100
03/TB-HĐTD18/4/2017 Thông báo của HĐTD công chức xã, thị trấn: Kết quả sát hạch xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Trưởng công an xã và các trường hợp có bằng Thạc sĩ, bằng Giỏi; Các chỉ tiêu còn lại tổ chức thi tuyển công chức xã năm 2017 303
62/TB-UBND12/4/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với Phòng Tài nguyên môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm điểm tiến độ các công việc đất đai đang triển khai trên địa bàn huyện 62
60/TB-UBND12/4/2017 Thông báo của UBND huyện tại buổi làm việc với các phòng chức năng triển khai việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông và khắc phục ô nhiễm môi trường tại các trục đường QL 21B, TL 490C và đường Vàng trên địa bàn huyện 68
61/TB-UBND12/4/2017 Thông báo của UBND huyện Thời gian, địa điểm công dân đăng ký danh sách tiếp công dân tại các phiên tiếp công dân thường kỳ của UBND huyện 49
57/TB-UBND10/4/2017 Thông báo Lịch tập huấn phần mềm văn bản đi đến (đợt 2 năm 2017) 91
54/TB-UBND03/4/2017 Thông báo của UBND huyện Lịch tập huấn phần mềm văn bản đi đến 269
50/TB-UBND29/3/2017 Thông báo của UBND huyện thay đổi lịch trực tại Trung tâm giao dịch hành chính "Một cửa" 84
07/TB-BCĐ24/3/2017 Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện v/v tổ công tác hồ sơ của huyện làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã, thị trấn: Nam Mỹ, Tân Thịnh, Nam Toàn, Nghĩa An, Nam Cường, Nam Giang, Đồng Sơn, Bình Minh, Nam Hải về hướng dẫn hồ sơ xây dựng xã đạt chuẩn NTM năm 2017, 2018 111
46/TB-UBND23/3/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành chức năng, UBND 7 xã về công tác chuyển đổi đất nông nghiệp 79
02/TB-UBND20/3/2017 Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức xã, TT: Kết quả thẩm định hồ sơ và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức xã, năm 2017 224
42/TB-UBND15/03/2017 Thông báo của UBND huyện Nam Trực: v/v giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường Mỹ Điền, huyện Nam Trực 32
02/TB-HĐ02/03/2017 Thông báo của Hội đồng bán đấu giá TS trong trường hợp đặc biệt huyện Nam Trực: v/v tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực 32
01/TB-HĐ02/03/2017 Thông báo của Hội đồng bán đấu giá TS trong trường hợp đặc biệt huyện Nam Trực: v/v tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Nam Dương, huyện Nam Trực 41
37/TB-UBND08/3/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với các đơn vị có liên quan đến việc triển khai dự án cải tạo nâng cấp đường Mỹ Điền 26
33/TB-UBND17/2/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc thống nhất các đơn vị về tiếp tục triển khai Dự án nhà máy nước sạch cho 02 xã Nam Hải và Nam Thái huyện Nam Trực 70
12/TB-UBND17/2/2017 Thông báo của UBND huyện Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Nam Trực 93
10/TB-UBND15/2/2017 Thông báo của UBND huyện v/v bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 190
09/TB-UBND14/2/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành chức năng trong việc phối hợp giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực đất đai 70
07/TB-UBND23/1/2017 Thông báo v/v phân công trực cơ quan hàng ngày trong cả năm 2017 309
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm