TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
145/TB-UBND18/7/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành, cơ quan và một số xã về di chuyển công trình điện, viễn thông và nước sạch phục vụ thi công các tuyến đường nhánh TL487, TL488, đường Lramp 30
139/TB-UBND7/7/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc liên quan đến kiến nghị của ông Đinh Trọng Thăm và một số hộ dân thôn Đồng Lư, xã Tân Thịnh 115
138/TB-UBND6/7/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện v/v quản lý, sử dụng diện tích đất thu hồi trong vùng quy hoạch thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất giầy xuất khẩu của Công ty TNHH giày Bunda tại xã Nghĩa An và diện tích đất thuộc quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại xã Tân Thịnh 80
137/TB-UBND3/7/2017 Thông báo kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với BCĐ đại hội HTX NN Nam Nghĩa, xã Nghĩa An 67
135/TB-UBND23/6/2017 Thông báo của UBND huyện chức danh và danh sách công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 839
136/TB-UBND23/6/2017 Thông báo của UBND huyện Chương trình bồi dưỡng Đại biểu HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021 156
129/TB-UBND19/6/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với xã Nghĩa An, xã Nam Hùng về tình hình giải toả hành lang an toàn giao thông 72
127/TB-UBND14/6/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện Nam Trực tại buổi làm việc với xã Tân Thịnh liên quan đến việc cấp GCN QSD đất ở cho người dân 140
06/TB-HĐND 09/06/2017 Thông báo của HĐND huyện Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ năm HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 192
125/TB-UBND13/6/2017 Thông báo Kết Luận của UBND huyện tại buổi làm việc với 12 xã Thực hiện đấu giá đất ở năm 2017 105
124/TB-UBND12/6/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại hội nghị họp Ban quản lý dự án xây dựng Đài phát thanh huyện và trường mầm non Nam Đào 75
08/TB-BCĐ07/6/2017 Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện làm việc với BCĐ xây dựng NTM xã Nam Hồng về tiếp tục xây dựng NTM trong thời gian tới, phấn đấu xã Nam Hồng về đích NTM năm 2017 70
120/TB-UBND30/5/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm học 2016-2017 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 37
119A/TB-UBND25/5/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện và Sở Tài nguyên MT tại buổi làm việc với xã Nam Thanh về Dự án giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề Bình Yên 49
117/TB-UBND19/05/2017 Thông báo của UBND huyện: Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị Tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông 2016, triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông 2017 56
113/TB-UBND16/5/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện Nam Trực tại buổi kiểm tra Công tác giải toả hành lang an toàn giao thông ngày 13/5/2017 231
101/TB-UBND15/5/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại hội nghị sơ kết công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2017 31
98/TB-UBND10/5/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi họp triển khai kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 21/4/2017 170
73/TB-UBND28/4/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với các đơn vị tư vấn tham gia việc chỉnh lý bản đồ, hoàn thiện hồ sơ địa chính cấp GCN QSD đất sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện 104
74/TB-UBND28/4/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại hội nghị Hội đồng GPMB Dự án xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam Thành phố Nam Định đoạn qua địa phận xã Nam Mỹ Huyện Nam Trực 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm