TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (16)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (234)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (398)
Giấy mời (1)
Thông báo (235)
Kế hoạch (146)
Báo cáo (25)
Khác (21)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (96)
Kế hoạch (31)
Công văn (61)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Chỉ thị (38)
Quyết định (430)
Công văn (1149)
Thông báo (191)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (253)
Nghị định (1)
Nghị quyết (55)
Báo cáo (19)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (1)
Chỉ thị (31)
Quyết định (141)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (285)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (208)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
02/TB-HĐTDVC09/1/2018 Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Danh mục tài liệu ôn tập, danh sách tuyển dụng đặc cách, danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2017 218
01/TB-HĐTDVC5/1/2018 Thông báo về hình thức, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch viên chức 287
01/TB-HĐTDGV4/1/2018 Thông báo v/v tổ chức kiểm tra, sát hạc đối với người dự tuyển làm giáo viên Tiểu học huyện Nam Trực năm học 2017-2018 184
432/TB-UBND26/12/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 96
03/TB-HĐĐG04/12/2017 Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Nam Trực v/v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái, huyện Nam Trực 84
423/TB-UBND7/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 635
425/TB-UBND8/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học 2017-2018 396
18/TB-BCĐ30/11/2017 Thông báo Kết luận của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tại buổi làm việc với BCĐ, các đồng chí tổ hồ sơ của 7 xã đăng ký về đích NTM năm 2017 62
26/TB-HĐĐG27/11/2017 Thông báo của Hội đồng đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại xã Nam Lợi, Nam Mỹ, Nam Hùng, Nam Giang,Nam Cường 167
01/TB-HĐNG24/11/2017 Thông báo lịch bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở 122
10/KL-UBND17/11/2017 Thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai của UBND xã Nam Hùng, huyện Nam Trực 72
412/TB-UBND20/11/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị triển khai sản xuất vụ xuân 2018, Phát động chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng đông xuân 2017-2018 33
16/TB-HĐĐG10/11/2017 Thông báo của Hội đồng đấu giá QSD đất ở huyện v/v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Nam Tiến, huyện Nam Trực 59
15/TB-HĐĐG10/11/2017 Thông báo lịch bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở 61
409/TB-UBND15/11/2017 Thông báo của UBND huyện v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 63
405/TB-UBND08/11/2017 Thông báo Bước giá các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái, huyện Nam Trực 82
404/TB-UBND8/11/2017 Thông báo Lịch tập huấn nghiệp vụ quản trị trang thông tin điện tử các xã, thị trấn 108
402/TB-UBND06/11/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc kiểm tra thực địa tiến độ các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2017 79
400/TB-UBND2/11/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với phòng chức năng, 2 xã Nam Thanh, Tân Thịnh về tiến độ triển khai khu dân cư tập trung 76
02/TB-HDĐG23/10/2017 Thông báo của Hội đồng đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở v/v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái, huyện Nam Trực 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm