TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (3)
Công văn (8)
Giấy mời (2)
Thông báo (13)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (228)
Chỉ thị (14)
Công điện (12)
Công văn (363)
Giấy mời (1)
Thông báo (223)
Kế hoạch (140)
Báo cáo (25)
Khác (17)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (91)
Kế hoạch (30)
Công văn (58)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (35)
Quyết định (415)
Công văn (1103)
Thông báo (188)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (56)
Kế hoạch (243)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (12)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (137)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (272)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (198)
Nghị quyết (19)
Luật (70)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
16/TB-HĐĐG10/11/2017 Thông báo của Hội đồng đấu giá QSD đất ở huyện v/v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Nam Tiến, huyện Nam Trực 42
15/TB-HĐĐG10/11/2017 Thông báo lịch bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở 30
409/TB-UBND15/11/2017 Thông báo của UBND huyện v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 50
405/TB-UBND08/11/2017 Thông báo Bước giá các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái, huyện Nam Trực 78
404/TB-UBND8/11/2017 Thông báo Lịch tập huấn nghiệp vụ quản trị trang thông tin điện tử các xã, thị trấn 106
402/TB-UBND06/11/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc kiểm tra thực địa tiến độ các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2017 75
400/TB-UBND2/11/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với phòng chức năng, 2 xã Nam Thanh, Tân Thịnh về tiến độ triển khai khu dân cư tập trung 72
02/TB-HDĐG23/10/2017 Thông báo của Hội đồng đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở v/v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái, huyện Nam Trực 27
396/TB-UBND23/10/2017 Thông báo của UBND huyện v/v thay đổi thời gian thực hiện các Quyết định số 3620, 3621, 3622/QĐ-UBND ngày 4/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện v/v áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm đối với 3 hộ: hộ Đàm Thị Nga, Tổ dân phố số 6; hộ bà Vũ Thị Hương, tổ dân phố số 16; Ông Đoàn Văn Chính, Tổ dân phố số 6, thị trấn Nam Giang 92
14/TB-BCĐ19/10/2017 Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực về Hội nghị tập huấn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới các xã dự kiến về đích năm 2017 72
13/TB-BCĐ18/10/2017 Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực về làm việc với 7 xã dự kiến về đích Nông thôn mới năm 2017 105
08/KL-UBND16/10/2017 Kết luận của UBND huyện Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất dai của UBND xã Nam Tiến, huyện Nam Trực 133
394/TB-UBND16/10/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động của Ban nông nghiệp xã Nam Hoa từ năm 2010 đến phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 40
369-TB/HU13/10/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện ngày 12/10/2017 235
393/TB-UBND11/10/2017 Thông báo của UBND huyện v/v kéo dài thời gian thu hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2017 255
365-TB/HU25/9/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện về công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng trụ sở xã Nghĩa An 59
377/TB-UBND22/9/2017 Thông báo của UBND huyện Bước giá các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Bình Minh, Hồng Quang, Nam Lợi, Nam Thắng, Nam Tiến, Nghĩa An, Nam Toàn, Nam Thanh, Nam Hoa, Nam Hải, Đồng Sơn, Nam Thái, 108
390/TB-UBND26/9/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc nghe UBND thị trấn Nam Giang, ngành chức năng báo cáo công tác chuẩn bị cưỡng chế đối với 3 hộ vi phạm pháp luật đất đai tại thị trấn 42
389/TB-UBND26/9/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường và UBND xã Nam Thanh về Dự án giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề Bình yên 26
376/TB-UBND22/69/2017 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc nghe Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện báo báo tiến độ đo đạc các công trình dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và tiến độ đo xử lý theo hướng hướng dẫn số 42 và 1456 của Sở Tài nguyên MT tại xã Hồng Quang và Nam Mỹ 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm