TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (14)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (10)
Kế hoạch (6)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (223)
Chỉ thị (13)
Công điện (11)
Công văn (325)
Giấy mời (1)
Thông báo (203)
Kế hoạch (132)
Báo cáo (24)
Khác (15)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (37)
Chỉ thị (6)
Thông báo (83)
Kế hoạch (30)
Công văn (54)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (28)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (4)
Chỉ thị (33)
Quyết định (401)
Công văn (1065)
Thông báo (184)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (55)
Kế hoạch (233)
Nghị định (1)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (31)
Quyết định (133)
Công văn (82)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (252)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (182)
Nghị quyết (18)
Luật (69)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
373/TB-UBND19/09/2017 Thông báo của UBND huyện: v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở tại xã Nam Thái, huyện Nam Trực 37
374/TB-UBND19/9/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2017, đánh giá kết quả hoạt động tháng 8/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017 61
372/TB-UBND18//9/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 291
371/TB-UBND18/9/2017 Thông báo của Kết luận UBND huyện tại buổi làm việc với Thị trấn Nam Giang, các cơ quan chức năng về việc làm chơ tạm phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp chợ Chùa thị trấn Nam Giang 95
361-TB/HU18/9/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại hội nghị liên Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai mới phát sinh 81
156/TB-UBND13/9/2017 Thông báo của UBND tỉnh: Về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực 27
17/TB-TTHĐND13/9/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2017, đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 8/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017; chất vấn Trưởng phòng Tư pháp, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện 61
01/TB-HDĐG8/9/2017 Thông báo của Hội đồng đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại xã Bình Minh, Nghĩa An, Nam Lợi, Nam Thắng, Nam Tiến, Nam Toàn, Nam Hoa, Nam Thanh, Nam Hải, Đồng Sơn, Nam Thái huyện Nam Trực 172
05/TB-HĐĐG08/9/2017 Thông báo của Hội đồng đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở huyện v/v tổ chức đấu giá QSD đất ở tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực 52
360/TB-UBND8/9/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện về việc tạm tính tiền thuê đất đối với các đơn vị thuê đất đầu tư sản xuất kinh doanh tại Cụm Công nghiệp Đồng Côi (giai đoạn I), thị trấn Nam Giang 70
358/TB-UBND7/9/2017 Thông báo của UBND huyện: Lịch thực hiện công tác lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến QL21 thuộc địa bàn huyện Nam Trực năm 2017 82
93/TB-TTBVTV 01/09/2017 Thông báo của Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Phòng trừ dịch hại tháng 9 trên lúa Mùa 2017 14
353-TB/HU05/9/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại hội nghị giao ban ngày 01/9/2017 99
145/TB-UBND28/08/2017 Thông báo của UBND tỉnh: Về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung thôn Nội xã Nam Thanh, huyện Nam Trực 53
146/TB-UBND28/08/2017 Thông báo của UBND tỉnh: Về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Dương, huyện Nam Trực 45
356/TB-UBND30/8/2017 Thông báo của UBND huyện công bố công khai danh mục dự án, công trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nam Trực 76
48/TB-HĐND 24/08/2017 Lịch giám sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương về " Tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị , khu tái định cư và các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từ 01/7/2004 đến 31/12/2016" 16
765/TB-SXD21/08/2017 Thông báo của Sở Xây dựng: Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình 16
46/TB-HĐND22/08/2017 Kết luận tại Hội nghị của Thường trực HĐND tỉnh thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha 21
288/TB-UBND30/8/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với các phòng chức năng, UBND các xã, thị trấn kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các công việc thuộc các lĩnh vực đất đai 27
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm