TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Nghị quyết (10)
Quyết định (1)
Công văn (8)
Giấy mời (1)
Thông báo (9)
Kế hoạch (5)
Báo cáo (1)
Khác (3)
Quyết định (217)
Chỉ thị (13)
Công điện (9)
Công văn (297)
Giấy mời (1)
Thông báo (183)
Kế hoạch (125)
Báo cáo (23)
Khác (12)
Hướng dẫn (7)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Nghị quyết (16)
Quyết định (34)
Chỉ thị (6)
Thông báo (76)
Kế hoạch (26)
Công văn (50)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (25)
Kết luận (1)
Thông Tri (8)
Chương trình (4)
Chỉ thị (32)
Quyết định (380)
Công văn (994)
Thông báo (171)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (50)
Kế hoạch (216)
Nghị quyết (52)
Báo cáo (19)
Tờ trình (11)
Quy chế (3)
Chỉ thị (32)
Quyết định (131)
Công văn (79)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (242)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (7)
Nghị định (172)
Nghị quyết (17)
Luật (58)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
112/TB-UBND20/7/2017 Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Phùng Hoan - PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa Bão số 2 đến sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa Mùa 2017 9
29/TB-VPUBND18/07/2017 Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh: v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh Nam Định 50
30/TB-VPUBND19/07/2017 Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh: v/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ kinh doanh tỉnh Nam Định 38
145/TB-UBND18/7/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành, cơ quan và một số xã về di chuyển công trình điện, viễn thông và nước sạch phục vụ thi công các tuyến đường nhánh TL487, TL488, đường Lramp 33
139/TB-UBND7/7/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc liên quan đến kiến nghị của ông Đinh Trọng Thăm và một số hộ dân thôn Đồng Lư, xã Tân Thịnh 115
138/TB-UBND6/7/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện v/v quản lý, sử dụng diện tích đất thu hồi trong vùng quy hoạch thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất giầy xuất khẩu của Công ty TNHH giày Bunda tại xã Nghĩa An và diện tích đất thuộc quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại xã Tân Thịnh 81
137/TB-UBND3/7/2017 Thông báo kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với BCĐ đại hội HTX NN Nam Nghĩa, xã Nghĩa An 67
318-TB/HU28/6/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ - HĐND, lãnh đạo UBND huyện về chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án của huyện 208
100/TB-UBND 22/06/2017 Thông báo của UBND tỉnh: Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị về phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định 30
316-TB/HU21/6/2017 Thông báo của Ban Thường vụ huyện uỷ ngày 21/6/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm 305
135/TB-UBND23/6/2017 Thông báo của UBND huyện chức danh và danh sách công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 841
136/TB-UBND23/6/2017 Thông báo của UBND huyện Chương trình bồi dưỡng Đại biểu HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021 156
315-TB/HU20/6/2017 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ-HĐND-UBND huyện về việc chấn chỉnh công tác tổ chức hội nghị 170
129/TB-UBND19/6/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với xã Nghĩa An, xã Nam Hùng về tình hình giải toả hành lang an toàn giao thông 72
96/TB-UBND16/06/2017 Thông báo của UBND tỉnh; Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định 37
93/TB-UBND12/06/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 27
127/TB-UBND14/6/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện Nam Trực tại buổi làm việc với xã Tân Thịnh liên quan đến việc cấp GCN QSD đất ở cho người dân 140
06/TB-HĐND 09/06/2017 Thông báo của HĐND huyện Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ năm HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 192
125/TB-UBND13/6/2017 Thông báo Kết Luận của UBND huyện tại buổi làm việc với 12 xã Thực hiện đấu giá đất ở năm 2017 105
124/TB-UBND12/6/2017 Thông báo Kết luận của UBND huyện tại hội nghị họp Ban quản lý dự án xây dựng Đài phát thanh huyện và trường mầm non Nam Đào 75
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm