TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Nhập nội dung
Chương trình (1)
Nghị quyết (17)
Quyết định (4)
Công văn (8)
Giấy mời (3)
Thông báo (14)
Kế hoạch (9)
Báo cáo (2)
Khác (3)
Nghị quyết (1)
Quyết định (235)
Chỉ thị (15)
Công điện (12)
Công văn (403)
Giấy mời (1)
Thông báo (239)
Kế hoạch (149)
Báo cáo (24)
Khác (22)
Hướng dẫn (8)
Tài liệu (4)
Tờ trình (64)
Phương án (6)
Đề án (2)
Quy định (3)
Nghị quyết (19)
Quyết định (38)
Chỉ thị (6)
Thông báo (100)
Kế hoạch (31)
Công văn (65)
Hướng dẫn (8)
Báo cáo (29)
Kết luận (1)
Thông Tri (10)
Chương trình (8)
Kết luận (2)
Chỉ thị (40)
Quyết định (442)
Công văn (1186)
Thông báo (193)
Chương trình (8)
Công điện (11)
Hướng dẫn (58)
Kế hoạch (261)
Nghị định (1)
Nghị quyết (56)
Báo cáo (21)
Tờ trình (13)
Quy chế (3)
Quy định (2)
Chỉ thị (32)
Quyết định (143)
Công văn (83)
Thông báo (10)
Chương trình (1)
Thông tư (289)
Công điện (7)
Hướng dẫn (4)
Kế hoạch (8)
Nghị định (210)
Nghị quyết (21)
Luật (74)
Pháp Lệnh (5)
Tờ trình (2)
Thông tư liên tịch (49)
Quy chế (1)
Số công vănBan hànhKết quả tìm kiếm Lần xem 
12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC19/10/2016 Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án NDTC: quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự 7
16/2016/TTLT-BYT-BQP30/06/2016 Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng: Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. 16
02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC31/08/2016 Thông tư liên tịch Viện Kiểm sát nhân dân tối cao- Tòa án nhân dân tối cao: quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 11
03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC31/08/2016 Thông tư liên tịch Viện Kiểm sát nhân dân tối cao- Tòa án nhân dân tối cao: quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính. 7
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC01/08/2016 Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao: quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự. 16
07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV30/06/2016 Thông tư liên tịch của Bộ văn hóa Thể thao du lịch và Bộ Nội vụ: quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật. 16
06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV30/06/2016 Thông tư liên tịch của Bộ văn hóa Thể thao du lịch và Bộ Nội vụ: quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. 12
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 23/06/2016 Thông tư liên tịch Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tư Pháp: hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 8
08/2016/TTLT-BTP-BNV23/06/2016 Thông tư liên tịch của Bộ tư Pháp, Bộ Nội vụ: quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý. 10
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT22/06/2016 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên MT: hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất. 2
11/2016/TTLT-BXD-BNV29/06/2016 Thông tư liên tịch của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ: quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng 16
12/2016/TTLT-BTNMT-BTC24/06/2016 Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên MT, Bộ Tài chính: quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. 5
21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG29/06/2016 Thông tư liên tịch của Bộ Ngoại Giao, Bộ Lao động TB&XH, Bộ Công An: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ 7
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV22/6/2016 Thông tư liên tịch Bộ Giáo dục ĐT, Bộ Nội vụ: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập 2
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC16/06/2016 Thông tư liên tịch của Bộ Lao động TB&Xh, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp. 6
88/2016/TTLT-BTC-BTNMT22/06/2016 Thông tư liên tịch của Bộ tài chính-Bộ Tài nguyên MT: quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất 18
06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC31/05/2016 Thông tư liên tịch của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ Tư pháp-Tòa án nhân dân tối cao: Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự 3
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT12/05/2016 Thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục đào tạo quy định về công tác y tế trường học 26
70/2016/TTLT-BTC-TTCP06/5/2016 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ: Quy định việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng 2
08/2016/TTLT-BYT-BNV15/4/2016 Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số 14
1 2 3
Lọc, tìm kiếm
   Cấp ban hành
   Loại văn bản
   Lĩnh vực
   Năm