image banner
Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Số ký hiệu văn bản 12/KH-HĐND
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 12_KH-UBND.pdf