image banner
Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung đất An ninh - Quốc phòng vào quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/06/2022
Ngày hiệu lực 23/06/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung đất An ninh - Quốc phòng vào quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm 05_NQ-HĐND.pdf