image banner
Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ căn cứ chiến đấu huyện Nam Trực.
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/06/2022
Ngày hiệu lực 23/06/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ căn cứ chiến đấu huyện Nam Trực.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm 07_NQ-HĐND.pdf