image banner
Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung danh mục một số công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện.
Số ký hiệu văn bản 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/06/2022
Ngày hiệu lực 23/06/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung danh mục một số công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm 08_NQ-HĐND.pdf