image banner
Kế hoạch điều động cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2022
Số ký hiệu văn bản 37-KH/HU
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch điều động cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm KH 37 ngày 18.05.2022 Điều động cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2022_0001.pdf