image banner
Thông báo Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Số ký hiệu văn bản 359/TB-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm TB xếp loại công chức-VC 2021_20220728_0001.pdf