image banner
Quyết định về việc xếp loại chất lượng về việc xếp loại chất lượng viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021-2021
Số ký hiệu văn bản 2519A/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2021
Ngày hiệu lực 10/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc xếp loại chất lượng về việc xếp loại chất lượng viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021-2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm QĐ xếp loại VC năm học 2020-2021_20220728_0001.pdf