image banner
Thông báo Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021-2022 (các đơn vị trường học)
Số ký hiệu văn bản 859/TB-UBND
Ngày ban hành 18/07/2022
Ngày hiệu lực 18/07/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021-2022 (các đơn vị trường học)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm thông báo kết quả xếp loại VC giáo dục.pdf
QĐ xếp loại các trường.pdf