image banner
Thông báo Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021-2022 (TT giáo dục nghề nghiệp - GDTX)
Số ký hiệu văn bản 860/TB-UBND
Ngày ban hành 18/07/2022
Ngày hiệu lực 18/07/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021-2022 (TT giáo dục nghề nghiệp - GDTX)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm thông báo trung tâm.pdf
5. Thông báo.pdf