image banner
Quyết định về việc xếp loại chất lượng viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022
Số ký hiệu văn bản 2025/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc xếp loại chất lượng viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm qđ ct 2025.pdf