image banner
Quyết định về việc xếp loại chất lượng viên chức quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện năm học 2021 - 2022
Số ký hiệu văn bản 2027/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/07/2022
Ngày hiệu lực 18/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc xếp loại chất lượng viên chức quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện năm học 2021 - 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm qđ ct 2027.pdf