image banner
Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế đối với các đươn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1960/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2022
Ngày hiệu lực 31/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế đối với các đươn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm 2. Quyết định BC giáo dục.pdf
Biểu giao chỉ tiêu.xls