image banner
Công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 537/UBND-PNN&PTNT
Ngày ban hành 29/07/2022
Ngày hiệu lực 29/07/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm cv 537.pdf