image banner
Công văn về việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 10/HĐND-VP
Ngày ban hành 01/08/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm cv 10 hđnd.pdf