image banner
Công văn về việc tập trung rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh
Số ký hiệu văn bản 547/UBND-VP
Ngày ban hành 02/08/2022
Ngày hiệu lực 02/08/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tập trung rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm cv 547.pdf