image banner
Công văn về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 549/UBND-VP
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND huyện
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm CV yêu cầu giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 9 HĐND huyện 2022 (1).pdf
cv 10 hđnd.pdf